Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong tình trạng sơ đồ hoạt động, các điều kiện bảo vệ cho biết sự chuyển đổi có thể khác nhau từ trạng thái hành động. Nếu một trong những chuyển tiếp này dẫn đến một quyết định khác, bạn có thể đại diện cho quyết định đó bằng hình kim cương truyền thống. Một quyết định Biểu tượng hình Quyết địnhphải có một hoặc nhiều chuyển tiếp đến và hai hoặc nhiều chuyển tiếp thư đi, mỗi chuyển tiếp được đánh nhãn với một điều kiện bảo vệ riêng biệt.

Đặt tên cho hình Quyết định và thêm các giá trị thuộc tính khác

Mở hộp thoại Thuộc tính UML của thành phần bằng cách bấm đúp vào biểu tượng đại diện cho thành phần trong chế độ xem cây hoặc hình đại diện cho thành phần trong sơ đồ.

Mẹo

Kiểm soát giá trị thuộc tính nào hiển thị trên hình trong sơ đồ bằng cách bấm chuột phải vào hình, rồi bấm vào Tùy chọn Hiển thị Hình dạng. Trong hộp thoại Tùy chọn Hiển thị Hình UML , chọn và xóa các tùy chọn để hiển thị hoặc ẩn giá trị thuộc tính.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×