Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Theo mặc định, dữ liệu ẩn trong các hàng và cột trong trang tính không được hiển thị trong biểu đồ và các ô trống hoặc giá trị null sẽ được hiển thị dưới dạng khoảng trống. Đối với hầu hết các loại biểu đồ, bạn có thể hiển thị dữ liệu ẩn trong biểu đồ.

Đối với các loại biểu đồ đường, phân tán và radar, bạn cũng có thể thay đổi cách các ô trống và các ô hiển thị lỗi #N/A được hiển thị trong biểu đồ. Thay vì hiển thị ô trống dưới dạng khoảng trống, bạn có thể hiển thị các ô trống dưới dạng giá trị không (0) hoặc bạn có thể mở rộng khoảng trống bằng một đường thẳng. Ví #N/A, bạn có thể chọn hiển thị các giá trị đó dưới dạng ô trống hoặc kết nối các điểm dữ liệu bằng một đường thẳng. Ví dụ sau đây thể hiện hành vi của Excel với từng tùy chọn trong số này.

Tùy chọn để hiển thị ô trống

Thiếu dữ liệu trong ô của Ngày 4, biểu đồ cho thấy khoảng trống trong dòng
Thiếu dữ liệu trong ô của Ngày 4, biểu đồ hiển thị đường tương ứng tại 0 điểm
Thiếu dữ liệu trong ô của Ngày 4, lập biểu đồ kết nối trong Ngày 4

Tùy chọn cho các ô có #N/A

#N/A trong ô của Ngày 4, biểu đồ cho thấy khoảng trống trong dòng
#N/A trong ô của Ngày 4, biểu đồ hiển thị kết nối trong Ngày 4

Thay đổi cách các ô trống, giá trị null (#N/A) và các hàng và cột ẩn được hiển thị trong biểu đồ

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn đổi.

 2. Đi đến Công cụ Biểu đồ trên Dải băng, sau đó trên tab Thiết kế, trong nhóm Dữ liệu, bấm vào Chọn Dữ liệu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bấm Ô Ẩn và Trống.

  Hộp thoại Biểu đồ trong Excel cho Ô Ẩn và Trống
 4. Trong hộp tùy chọn Hiển thị ô trống dưới dạng: , bấm khoảng trống, Không hoặc Kết nối điểm dữ liệu bằng đường thẳng.

  Lưu ý: Trên biểu đồ tán xạ chỉ hiển thị các vạch đánh dấu (không có đường kết nối), bạn có thể hiển thị các ô trống chỉ dưới dạng khoảng trống hoặc bằng không — bạn không thể kết nối các điểm dữ liệu bằng một đường.

 5. Bấm vào tùy chọn #N/A dưới dạng ô trống nếu bạn không muốn Excel vẽ các điểm đó.

  Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

  Lưu ý: 

 6. Bấm vào tùy chọn Hiển thị dữ liệu trong các hàng và cột ẩn nếu bạn muốn Excel vẽ dữ liệu ẩn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, nhận hỗ trợ trong cộng đồng Giải đáp hoặc đề xuất một tính năng hay cải tiến mới. hãy xem Làm thế nào để gửi phản hồi về Microsoft Office? để tìm hiểu cách chia sẻ suy nghĩ của bạn. Chúng tôi đang lắng nghe.

Chủ đề liên quan

Toàn bộ các bước tạo biểu đồ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×