Theo mặc định, chức năng núm điều khiển điền và kéo-thả được bật trong Excel để bạn có thể kéo chuột để di chuyển và sao chép các ô bằng cách làm như sau:

  • Di chuyển một ô hoặc phạm vi ô bằng cách định vị con trỏ chuột trên viền ô hoặc phạm vi ô sao cho nó đổi thành một con trỏ di chuyển Di chuyển con trỏ, sau đó kéo ô đến một vị trí khác.

  • Sao chép một ô hoặc phạm vi ô bằng cách nhấn và giữ phím CTRL trong khi bạn đặt con trỏ chuột vào một đường viền ô hoặc phạm vi ô để nó thay đổi thành một con trỏ sao chép Con trỏ sao chép, rồi kéo ô hoặc phạm vi ô đến một vị trí khác.

  • Kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền sao chép dữ liệu hoặc điền một chuỗi dữ liệu vào các ô liền kề.

Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn này nếu cần bằng cách thực hiện như sau:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Trong thể loại Nâng cao, dưới Tùy chọn Sửa, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Bật điều khiển điền và kéo thả ô.

    Lưu ý: Để giúp tránh thay thế dữ liệu hiện có khi bạn kéo điều khiển điền, hãy đảm bảo rằng hộp kiểm Cảnh báo trước khi ghi đè ô được chọn. Nếu bạn không muốn hiển Excel thông báo về việc ghi đè lên các ô không trống, bạn có thể xóa hộp kiểm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×