Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dùng định dạng Phân số để hiển thị hoặc nhập số dưới dạng phân số thực tế, thay vì số thập phân.

 1. Chọn ô mà bạn muốn định dạng.

 2. Trên tab Trang đầu, hãy bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại bên cạnh Số.

  Nút công cụ khởi động hộp thoại trong nhóm Số

 3. Trong danh sách Thể loại, bấm Phân số.

  Hộp thoại Định dạng Ô

 4. Trong danh sách Kiểu, bấm vào kiểu định dạng phân số mà bạn muốn sử dụng.

Định dạng phân số

Định dạng này hiển thị 123,456 dưới dạng

Phân số một chữ số

123 1/2, làm tròn tới giá trị phân số đơn chữ số gần nhất

Phân số chữ số kép

123 26/57, làm tròn tới giá trị phân số có hai chữ số gần nhất

Phân số ba chữ số

123 57/125, làm tròn tới giá trị phân số ba chữ số gần nhất

Phân số dưới dạng một nửa

123 1/2

Phân số theo quý

123 2/4

Phân số thành tám

123 4/8

Phân số là mười sáu

123 7/16

Phân số dưới dạng phần mười

123 5/10

Phân số dưới dạng phần trăm

123 46/100

Số trong ô hiện hoạt của vùng chọn trên trang tính xuất hiện trong hộp Mẫu để bạn có thể xem trước các tùy chọn định dạng số mà bạn chọn.

Hộp mẫu được chọn trong hộp thoại Định dạng Ô

Mẹo hiển thị phân số

 • Sau khi bạn áp dụng định dạng phân số cho một ô, các số thập phân cũng như phân số thực tế mà bạn nhập vào ô đó sẽ được hiển thị dưới dạng phân số. Ví dụ: nhập 0,5 hoặc 1/2 sẽ cho kết quả là 1/2 khi ô đã được định dạng với kiểu phân số Tối đa một chữ số.

 • Nếu không có định dạng phân số nào được áp dụng cho một ô và bạn nhập phân số chẳng hạn như 1/2, nó sẽ được định dạng dưới dạng ngày tháng. Để hiển thị phân số, hãy áp dụng định dạng Phân số, rồi nhập lại phân số.

 • Nếu bạn không cần thực hiện tính toán đối với phân số, bạn có thể định dạng ô dưới dạng văn bản trước khi nhập phân số vào ô bằng cách bấm Văn bản trong danh sách Thể loại. Bằng cách này, phân số bạn nhập sẽ không bị giảm hoặc chuyển thành số thập phân. Tuy nhiên, bạn không thể thực hiện tính toán toán học trên các phân số được hiển thị dưới dạng văn bản.

 • Để đặt lại định dạng số, hãy bấm Chung trong hộp Thể loại (hộp thoại Định dạng Ô) hoặc trong hộp Định dạng Số (tab Trang đầu, nhóm Số). Các ô được định dạng với định dạng Chung không có bất kỳ định dạng số cụ thể nào.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×