Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng các tùy chọn sau trên hộp thoại Định dạng đối tượng để áp dụng định dạng cho các hộp văn bản, Hình tự động, bảng, ảnh và Chữ nghệ thuật trong Publisher.

Lưu ý: Một số tab trên hộp thoại chỉ sẵn dùng tùy vào đối tượng bạn đã chọn.

Bạn muốn tìm hiểu về tab nào?

Tab Màu và đường

Sử dụng tab Màu và đường để áp dụng màu tô, đường hoặc viền nghệ thuật cho đối tượng hoặc ô trong bảng được chọn.

Màu – Chọn màu tô từ bảng màu hoặc chọn một trong các tùy chọn trong danh sách:

 • Màu Phối hợp – Chọn màu trong bảng phối màu áp dụng cho ấn phẩm của bạn.

 • Màu chuẩn – Chọn từ một tập hợp màu tiêu chuẩn.

 • Không tô – Bấm vào tùy chọn này để không tô bất cứ kiểu gì cho đối tượng đã chọn. Các đối tượng không tô màu sẽ có nền trong suốt.

 • Xem thêm màu – Bấm vào tùy chọn này để mở hộp thoại Màu. Bạn có thể chọn màu mới từ bảng màu tiêu chuẩn hoặc bạn có thể chọn một màu tùy chỉnh mà bạn có thể xác định bằng cách sử dụng các kiểu màu RGB, HSL hoặc CMYK. Bạn cũng có thể chọn một màu PANTONE®.

  Lưu ý: Màu PANTONE® được hiển thị ở đây có thể không khớp với tiêu chuẩn màu do PANTONE xác định. Hãy tham khảo Ấn phẩm màu PANTONE để biết màu chính xác. PANTONE® và các thương hiệu khác của Pantone, Inc. là tài sản của Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Hiệu ứng tô – Bấm vào tùy chọn này để mở hộp thoại Hiệu ứng tô, ở đó bạn có thể áp dụng các hiệu ứng tô như chuyển màu, họa tiết, mẫu hình, tô ảnh và sắc thái.

Trong suốt – Nhập tỷ lệ trong suốt vào ô Trong suốt hoặc sử dụng con trượt để đặt mức độ trong suốt cho kiểu tô. Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu bạn đã chọn một kiểu tô.

Đường

Màu – Chọn màu tô từ bảng màu hoặc chọn một tùy chọn trong danh sách:

 • Màu phối hợp – Chọn màu từ bảng phối màu được áp dụng cho ấn phẩm của bạn.

 • Màu chuẩn – Chọn từ một tập hợp màu tiêu chuẩn.

 • Không viền – Bấm vào tùy chọn này để không áp dụng bất cứ loại viền nào cho đối tượng đã chọn.

 • Xem thêm màu – Bấm vào tùy chọn này để mở hộp thoại Màu. Bạn có thể chọn màu mới từ bảng màu tiêu chuẩn hoặc bạn có thể chọn một màu tùy chỉnh mà bạn có thể xác định bằng cách sử dụng các kiểu màu RGB, HSL hoặc CMYK. Bạn cũng có thể chọn một màu PANTONE.

Trong suốt – Nhập tỷ lệ trong suốt vào ô Trong suốt hoặc sử dụng con trượt để đặt mức độ trong suốt cho kiểu tô. Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu bạn đã chọn một kiểu tô. 

Chiều rộng – Nhập độ dày của đường. Tùy chọn này không sẵn dùng nếu bạn chọn Không màu

Loại tổ hợp – Chọn một tổ hợp kiểu đường và độ dày từ danh sách tùy chọn hoặc bấm vào Viền nghệ thuật để đi đến hộp thoại Viền nghệ thuật. Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu bạn đã chọn một kiểu tô. 

Loại nét – Chọn một kiểu đường nét đứt từ danh sách. Tùy chọn này không sẵn dùng nếu bạn chọn Không màu

Loại đầu – Chọn Tròn, Vuông hoặc Phẳng từ danh sách. Tùy chọn này không sẵn dùng nếu bạn chọn Không màu

Loại nối – Chọn Góc xiên, Góc vát hoặc Tròn từ danh sách để có các loại góc khác nhau cho đường. Tùy chọn này không sẵn dùng nếu bạn chọn Không màu

Viền nghệ thuật – Bấm vào nút này để mở hộp thoại Viền nghệ thuật, nơi bạn có thể chọn viền đồ họa cho đối tượng.

Xem trước – Hiển thị kiểu tô và đường được chọn. Mục Xem trước chỉ sẵn dùng với các loại đối tượng có kích thước hình chữ nhật như hộp văn bản, bảng, ảnh và các Hình tự động hình chữ nhật. Các nút xung quanh mục Xem trước tương ứng với các đường của đối tượng. Bạn có thể áp dụng định dạng đường cho các đường riêng lẻ bằng cách chỉ chọn các nút tương ứng với các đường mà bạn muốn thay đổi. Publisher hiển thị các nút tương ứng với các đường ngang và dọc chia các ô trong bảng. Nếu bạn đã thiết lập các đường chéo ô, Publisher sẽ hiển thị một nút tương ứng với đường chéo. Nếu đối tượng là bảng, Publisher hiển thị các nút tương ứng với các đường ngang và dọc chia các ô trong bảng. Ngoài ra, nếu bạn đã thiết lập các đường chéo ô, Publisher sẽ hiển thị một nút tương ứng với đường chéo.

Đặt trước – Bấm vào một trong các tùy chọn Đặt trước để áp dụng một tập hợp đường cho đối tượng. Bạn có thể chọn các tùy chọn tương ứng với không có đường, tất cả viền hoặc tất cả viền và đường chia ô.

Vẽ viền bên trong khung – Chọn tùy chọn này để vẽ viền cả vào bên trong và bên ngoài khung của đối tượng, chứ không chỉ vào bên ngoài khung.

Lưu ý: Với một số Hình tự động, chẳng hạn như Mặt cười, Lon hoặc Tia chớp, tùy chọn này không sẵn dùng.

Áp dụng cài đặt cho loại đối tượng mới – Chọn tùy chọn này để giữ cài đặt tô hoặc đường làm cài đặt mặc định cho mọi đối tượng mới của loại đối tượng tương tự.

Lưu ý: Hộp kiểm này chỉ sẵn dùng nếu đối tượng bạn đang định dạng là hộp văn bản hoặc Hình tự động.

Hiệu ứng hình dạng – Tùy chọn này sẽ mở ra hộp thoại Định dạng hình dạng, giúp bạn truy nhập vào các hiệu ứng , Đổ bóng, Phản chiếu, Vầng sáng, Cạnh mờ, Định dạng 3-DXoay 3-D.

Đầu trang

Tab Kích cỡ

Lưu ý: Nếu bạn chọn bảng và bạn đã bật tính năng hỗ trợ ngôn ngữ Đông Á hoặc ngôn ngữ từ phải sang trái bằng Cài đặt ngôn ngữ trong hệ thống Microsoft Office thì tab này sẽ có tên là Kích cỡ và hướng.

Kích cỡ và xoay

Chiều cao – Nhập chiều cao bạn muốn cho đối tượng.

Chiều rộng – Nhập chiều rộng bạn muốn cho đối tượng.

Xoay – Nhập giá trị từ 0 đến 359 độ cho đối tượng mà bạn muốn xoay theo chiều kim đồng hồ.

Lưu ý: 

 • Cài đặt Chiều cao và Chiều rộng luôn là các kích thước của đối tượng chưa được xoay.

 • Khi bạn thay đổi các cài đặt Chiều caoChiều rộng tại mục Kích cỡ và xoay thì các cài đặt Chiều caoChiều rộng tại mục Co giãn cũng thay đổi theo tỷ lệ tương ứng.

Co giãn

Chiều cao – Nhập chiều cao bạn muốn cho bảng theo tỷ lệ phần trăm kích cỡ ban đầu của bảng.

Chiều rộng – Nhập chiều rộng bạn muốn cho bảng theo tỷ lệ phần trăm kích cỡ ban đầu của bảng.

Lưu ý: 

 • Cài đặt Chiều cao và Chiều rộng luôn là các kích thước của đối tượng chưa được xoay.

 • Khi bạn thay đổi các thiết đặt Chiều cao và Chiều rộng tại mục Co giãn, các thiết đặt kích thước chính xác Chiều caoChiều rộng tại mục Kích thước và xoay cũng thay đổi tương ứng.

Khóa tỷ lệ khung ảnh – Chọn hộp kiểm này để giữ các cài đặt Chiều cao và Chiều rộng theo cùng tỷ lệ. Ví dụ: nếu bạn thay đổi Chiều cao thành 150 phần trăm, Publisher sẽ tự động thay đổi Chiều rộng thành 150 phần trăm.

Đầu trang

Tab Bố trí

Dùng tab Bố trí để xác định vị trí chính xác của đối tượng trên trang. Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn ngắt dòng văn bản quanh bảng nằm trên đầu của hộp văn bản hoặc nằm trên đầu Hình tự động có chứa văn bản.

Vị trí đối tượng – Nếu đối tượng nằm trên đầu hộp văn bản hoặc Hình tự động, hãy chọn xem bạn muốn đối tượng nằm ở vị trí Trong dòng hay Chính xác (cố định).

Vị trí trên trang

Chọn những tùy chọn này để định vị đối tượng trên trang một cách chính xác. Các tùy chọn này không sẵn dùng cho các đối tượng trong dòng.

Ngang – Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa đối tượng và phần của trang được nêu trong hộp Từ.

Từ – Chọn phần của trang (Góc trên cùng bên trái, Giữa hoặc Góc trên cùng bên phải) mà bạn muốn đo vị trí ngang của đối tượng từ đó.

Dọc – Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa đối tượng và phần của trang được nêu trong hộp Từ.

Từ – Chọn phần của trang (Góc trên cùng bên trái, Giữa hoặc Góc trên cùng bên phải) mà bạn muốn đo vị trí dọc của đối tượng từ đó.

Kiểu ngắt dòng – Nếu đối tượng nằm trên đầu hộp văn bản hoặc Hình tự động chứa văn bản, bạn có thể chọn cách văn bản ngắt dòng quanh đối tượng theo ý bạn.

 • Vuông – Ngắt dòng văn bản quanh tất cả các cạnh của hình chữ nhật lựa chọn của đối tượng.

 • Sát – Ngắt dòng văn bản sát hết cỡ với đối tượng.

 • Xuyên qua – Ngắt dòng văn bản quanh chu vi và bên trong bất kỳ phần để mở nào của đối tượng.

 • Đầu và cuối – Ngắt dòng văn bản bên trên và bên dưới đối tượng nhưng không ngắt dòng ở hai bên.

 • Không có – Loại bỏ mọi định dạng ngắt dòng để văn bản không ngắt dòng quanh đối tượng. Nếu đối tượng trong suốt, bạn có thể nhìn thấy văn bản nằm phía sau. Nếu không, văn bản sẽ bị ẩn đằng sau đối tượng.

Ngắt dòng văn bản – nếu đối tượng nằm trên đầu hộp văn bản hoặc hình tự động và bạn đã chọn hình vuông, chặt chẽhoặc thông qua dưới kiểungắt dòng, bạn có thể chọn cách bạn muốn đặt văn bản.

 • Cả hai bên – Đặt văn bản ở cả hai bên của đối tượng.

 • Chỉ bên trái – Chỉ đặt văn bản ở bên trái của đối tượng.

 • Chỉ bên phải – Chỉ đặt văn bản ở bên phải của đối tượng.

 • Trong không gian có sẵn lớn nhất – Đặt văn bản ở bên có không gian rộng nhất của đối tượng.

Khoảng cách từ văn bản – Nếu đối tượng nằm trên đầu hộp văn bản hoặc Hình tự động và đó là đối tượng trong dòng hoặc bạn đã chọn Vuông tại Kiểu ngắt dòng, bạn có thể xác định khoảng cách giữa hình chữ nhật lựa chọn của đối tượng và văn bản ngắt dòng quanh đối tượng.

 • Tự động – Khi bạn chọn hộp kiểm này, Publisher tự động đặt văn bản cách đối tượng ở khoảng cách mặc định (0,04 inch). Để thay đổi cài đặt, hãy xóa hộp kiểm Tự động rồi nhập kích thước mà bạn muốn vào các hộp Trên cùng, Dưới cùng, Bên tráiBên phải.

Căn ngang – Nếu vị trí đối tượng là Trong dòng, bạn có thể chọn vị trí cho đối tượng là ở một bên của hộp văn bản hoặc Hình tự động hay di chuyển từ bên này sang bên kia khi thêm hoặc xóa văn bản.

 • Bên trái – Bấm vào tùy chọn này để giữ cho đối tượng trong dòng nằm gần bên trái hộp văn bản hoặc Hình tự động khi thêm hoặc xóa văn bản.

 • Bên phải – Bấm vào tùy chọn này để giữ cho đối tượng trong dòng nằm gần bên phải hộp văn bản hoặc Hình tự động khi thêm hoặc xóa văn bản.

 • Di chuyển đối tượng cùng với văn bản – Bấm vào tùy chọn này để giữ đối tượng trong dòng tại một vị trí cụ thể trong một dòng văn bản, như vậy đối tượng sẽ di chuyển từ một bên của hộp văn bản hoặc Hình tự động sang bên kia khi thêm hoặc xóa văn bản.

Đầu trang

Tab Hộp văn bản

Nếu bạn muốn chọn các tùy chọn đặt và khớp văn bản trong hộp văn bản hoặc trong Hình tự động có chứa văn bản, bạn có thể sử dụng tab Hộp văn bản.

Lưu ý: Tab Hộp Văn bản chỉ xuất hiện khi đối tượng được chọn là hộp văn bản hoặc Hình Tự động chứa văn bản.

Căn dọc

Chọn cách bạn muốn căn văn bản ở đầu, giữa hoặc cuối của hộp văn bản hoặc Hình Tự động.

Lề Hộp Văn bản

Trái  Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa cạnh trái của hộp văn bản hoặc Hình Tự động và văn bản bên trong.

Phải  Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa cạnh phải của hộp văn bản hoặc Hình Tự động và văn bản bên trong.

Trên cùng  Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa cạnh trên của hộp văn bản hoặc Hình Tự động và văn bản bên trong.

Dưới cùng  Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa cạnh dưới của hộp văn bản hoặc Hình Tự động và văn bản bên trong.

Tự động khớp văn bản

Không tự động khớp  Tùy chọn này giữ kích cỡ văn bản chính xác như bạn đã đặt cho hộp văn bản hoặc Hình tự động.

Co văn bản khi tràn Tùy chọn này giảm kích cỡ theo điểm của văn bản trong hộp văn bản hoặc Hình tự động cho đến khi không còn văn bản trong vùng tràn.

Khớp nhất  Tùy chọn này co hoặc kéo giãn văn bản để khớp với hộp văn bản hoặc Hình tự động khi bạn chỉnh cỡ hộp văn bản hoặc Hình tự động.

Mở rộng hộp văn bản cho khớp Tùy chọn này mở rộng hộp văn bản hoặc Hình tự động trong trường hợp văn bản sẽ tràn. 

Lưu ý: Hộp văn bản hoặc Hình tự động có thể mở rộng ra ngoài trang hoặc đè vào các đối tượng khác khi chọn tùy chọn này.

Xoay văn bản bên trong Hình tự động một góc 90º  Hộp kiểm này xoay văn bản bên trong hộp văn bản hoặc Hình tự động theo một góc vuông (90 độ) về bên phải.

Đưa vào "Tiếp theo trên trang..."  Hộp kiểm này đưa thông báo Tiếp theo trên trang [số trang] vào trong hộp văn bản hoặc Hình tự động.

Đưa vào "Tiếp theo từ trang..."  Hộp kiểm này đưa thông báo Tiếp theo từ trang [số trang] vào trong hộp văn bản hoặc Hình tự động.

Cột  Nút này hiển thị hộp thoại Cột, tại đó bạn có thể chọn số cột và khoảng cách giữa các cột.

Lưu ý: Tùy chọn này không sẵn dùng cho Hình tự động, ngoại trừ hình chữ nhật hoặc nếu bạn chọn tùy chọn Co văn bản khi tràn hay Khớp nhất.

Đầu trang

Tab Ảnh

Nếu bạn muốn nén hình ảnh trong một ấn bản, khôi phục màu gốc của hình ảnh hoặc đặt các tùy chọn cắt xén và kiểm soát màu, độ sáng và độ tương phản của ảnh, bạn có thể sử dụng tab Ảnh của hộp thoại Định dạng ảnh.

Lưu ý: Tab Ảnh sẽ sẵn dùng khi đối tượng được chọn là hình ảnh, hoặc là hình dạng với tính năng tô hình ảnh. Nếu đối tượng là hình dạng thì công cụ Xén sẽ bị tắt, nhưng công cụ Nén và Điều khiển Hình ảnh sẽ được bật.

Xén từ

Ở các hộp Trái, Phải, Trên cùngDưới cùng, hãy nhập lượng cắt xén bạn muốn cho ảnh. Nếu bạn nhập một giá trị cắt xén là âm, Publisher sẽ cắt ra ngoài ảnh, điều này sẽ khiến khung mở rộng ra ngoài ảnh. Nếu bạn áp dụng tính năng tô cho ảnh, khu vực khung bị cắt quá sẽ hiển thị phần tô. Nếu không, khu vực bị cắt quá sẽ trong suốt.

Trong suốt

Trong suốt – Nhập tỷ lệ trong suốt vào ô Trong suốt hoặc sử dụng con trượt để đặt mức độ trong suốt cho ảnh. 

Độ sáng và độ tương phản

 • Độ sáng Nhập phần trăm vào hộp Độ sáng hoặc sử dụng con trượt để đặt mức độ sáng cho ảnh. Mức mặc định là 50 phần trăm độ sáng. Việc tăng độ sáng sẽ giúp ảnh sáng hơn. Việc giảm độ sáng sẽ giúp ảnh tối hơn.

 • Độ tương phản Nhập phần trăm vào hộp Tương phản hoặc sử dụng con trượt để đặt mức độ tương phản cho ảnh. Việc giảm độ tương phản sẽ làm giảm sự khác biệt giữa hiệu ứng đổ bóng và tô sáng, điều này sẽ làm mờ ảnh. Việc tăng độ tương phản sẽ tăng sự khác biệt giữa hiệu ứng đổ bóng và tô sáng, mang tới cho ảnh một độ tương phản cao.

Đổi màu

 • Màu – Chọn màu tô từ bảng màu hoặc chọn một trong các tùy chọn trong danh sách:

  • Màu Phối hợp – Chọn màu trong bảng phối màu áp dụng cho ấn phẩm của bạn.

  • Màu Chuẩn – Chọn từ một tập hợp màu tiêu chuẩn từ đỏ đến xanh dương.

  • Không tô – điều này cho các ô được chọn hoặc một bảng không có mẫu tô nào. Các ô không tô sẽ có nền trong suốt.

  • Thêm Màu – Tùy chọn này sẽ mở ra hộp thoại Màu. Bạn có thể chọn một màu mới từ bảng màu tiêu chuẩn hoặc bạn có thể chọn một màu tùy chỉnh sử dụng kiểu màu RGB, HSL hoặc CMYK. Bạn cũng có thể chọn một màu PANTONE®.

  • Sắc thái – Tùy chọn này sẽ mở ra hộp thoại Hiệu ứng Tô, tại đó, bạn có thể áp dụng các sắc thái cho màu hiện được chọn.

 • Nén – Tùy chọn này sẽ hiển thị hộp thoại Nén Ảnh và kiểm soát cách ảnh được nén.

 • Đặt lại Màu – Tùy chọn này sẽ khôi phục lại màu gốc. 

 • Đặt lại Tất cả – Tùy chọn này sẽ đặt lại các điều khiển cắt xén và hình ảnh được áp dụng cho ảnh. Việc đặt lại sẽ ảnh hưởng tới các thay đổi về định dạng được áp dụng cho ảnh được chọn qua tab Ảnh của hộp thoại Định dạng ảnh

 • Hiệu ứng hình dạng – Tùy chọn này sẽ mở ra hộp thoại Định dạng hình dạng, giúp bạn truy nhập vào các hiệu ứng , Đổ bóng, Phản chiếu, Vầng sáng, Cạnh mờ, Định dạng 3-DXoay 3-D

Đầu trang

Tab Thuộc tính Ô

Dùng tab Thuộc tính Ô để chọn các tùy chọn đặt dữ liệu trong ô trong bảng.  

Lưu ý: Tab Thuộc tính Ô chỉ xuất hiện khi đối tượng được chọn là bảng.

Căn dọc

Chọn cách bạn muốn căn văn bản ở Trên cùng, Giữa hoặc Dưới cùng của ô trong bảng.

Lề Hộp Văn bản

Bạn có thể sử dụng các cài đặt này để kiểm soát độ giãn cách giữa các hàng và cột trong bảng.

Bên trái – Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa cạnh trái của ô trong bảng hoặc Hình tự động và văn bản bên trong.

Bên phải – Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa cạnh phải của ô trong bảng hoặc Hình tự động và văn bản bên trong.

Trên cùng – Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa cạnh trên cùng của ô trong bảng hoặc Hình tự động và văn bản bên trong.

Dưới cùng – Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa cạnh dưới cùng của ô trong bảng hoặc Hình tự động và văn bản bên trong.

Xoay văn bản trong Hình tự động một góc 90º – Chọn hộp kiểm này để xoay văn bản bên trong ô trong bảng hoặc Hình tự động theo một góc vuông (90 độ) về bên phải.

Đầu trang

Tab Văn bản thay thế

Sử dụng tab này để nhập văn bản thay thế cho đối tượng nhằm giúp những người có khiếm khuyết về thị giác và nhận thức có thể hiểu đối tượng.

Áp dụng thay đổi của bạn

Sau khi điều chỉnh cài đặt trên tất cả tab, bấm vào OK để áp dụng các thay đổi cho đối tượng của bạn.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×