Nhiều hiệu ứng hoạt hình sẵn dùng trong ứng dụng PowerPoint trên máy tính cũng sẵn dùng trong PowerPoint cho web cũng,PowerPoint cho web có thể phát các hiệu ứng hoạt hình được áp dụng trong ứng dụng PowerPoint trên máy tính.

Hoạt hình trong PowerPoint Online

Các hiệu ứng hoạt hình sau hiện có sẵn trongPowerPoint cho web và hầu hết đều có thể được áp dụng cho ảnh, hình dạng và văn bản:

Hiệu ứng hoạt hình

Tính năng

Đi vào Xuất hiện

Văn bản hoặc đối tượng xuất hiện nhanh

Đi vào Rõ dần

Văn bản hoặc đối tượng dần được đưa vào dạng xem

Đi vào Bay vào

Văn bản hoặc đối tượng bay vào từ phía dưới, trên cùng, bên trái hoặc bên phải

Đi vào phân tách

Văn bản hoặc đối tượng trở thành toàn bộ khi một nửa của nó hợp nhất từ một hướng xác định

Đi vào quét

Văn bản hoặc đối tượng bị xóa khỏi vị trí từ một hướng xác định

Đi vào Thanh ngẫu nhiên

Văn bản hoặc đối tượng xuất hiện trong dạng xem từ phía sau các thanh xoay và biến mất

Đi vào Tăng dần & Xoay

Văn bản hoặc đối tượng xoay về phía trước dạng xem từ xa

Đi vào Thu phóng

Văn bản hoặc đối tượng phóng to tầm nhìn từ xa

Đi vào Thu phóng cơ bản

Văn bản hoặc đối tượng thu phóng vào dạng xem từ khoảng cách kém tinh tế hơn so với đi vào Thu phòng

Đi vào Mành che

Văn bản hoặc đối tượng xuất hiện trong dang xem từ phía sau mành che dọc hoặc ngang

Đi vào Hộp

Văn bản hoặc đối tượng có hình dạng như một chiếc hộp, tăng dần từ các cạnh hoặc trung tâm

Bàn cờ

Văn bản hoặc đối tượng xuất hiện trong định dạng bàn cờ

Bung rộng

Văn bản hoặc đối tượng tăng dần từ giữa ra ngoài

Lướt lên

Văn bản hoặc đối tượng trượt vào dạng xem từ một hướng cụ thể

Mọc lên

Văn bản hoặc đối tượng bay vào từ phía dưới, sau đó ổn định vị trí

Kéo dãn

Văn bản hoặc đối tượng bị kéo khỏi vị trí từ một hướng xác định

Đi vào theo đường sọc

Văn bản hoặc đối tượng bong ra khỏi vị trí từ một hướng xác định

Nhấn mạnh Quay tròn

Văn bản hoặc đối tượng quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ

Nhấn mạnh Tăng dần/Thu nhỏ

Văn bản hoặc đối tượng đầu tiên tăng dần, sau đó thu nhỏ lại tới kích thước xác định

Nhấn mạnh trong suốt

Văn bản hoặc đối tượng xuất hiện ở mức độ trong suốt đã xác định

Nhấn mạnh màu đường kẻ

Màu đường viền văn bản hoặc đối tượng thay đổi thành một màu cụ thể

Nhấn mạnh màu tô

Văn bản hoặc đối tượng được hiển thị khi một khối màu xác định xuất hiện

Nhấn mạnh màu phông chữ

Văn bản trở thành màu được xác định

Đi ra biến mất

Đối tượng hoặc văn bản sẽ biến mất nhanh

Đi ra mờ dần

Văn bản hoặc đối tượng mờ dần từ dạng xem

Đi ra bay ra

Văn bản hoặc đối tượng bay ra theo hướng xác định

Đi ra phân tách

Văn bản hoặc đối tượng chia làm đôi từ hướng xác định và biến mất

Đi ra quét

Văn bản hoặc đối tượng bị xóa khỏi hướng xác định và biến mất

Đi ra Vạch ngẫu nhiên

Văn bản hoặc đối tượng biến mất sau các thanh cũng sẽ biến mất

Đi ra Thu phóng

Văn bản hoặc đối tượng phóng vào khoảng cách và biến mất

Đi ra Thu phóng cơ bản

Văn bản hoặc đối tượng phóng to vào khoảng cách (kém tinh tế hơn hiệu ứng đi ra Thu phóng) và biến mất

Đi ramành che

Văn bản hoặc đối tượng biến mất trong dang xem từ phía sau mành che dọc hoặc ngang

Đi ra hộp

Văn bản hoặc đối tượng đi ra có hình dạng như một chiếc hộp, lùi xa dần từ các cạnh hoặc trung tâm

Đi ra Bàn cờ

Văn bản hoặc đối tượng bến mất trong định dạng bàn cờ.

Đi ra lướt ra

Văn bản hoặc đối tượng lùi dần từ dạng xem theo một hướng cụ thể

Đi r Kéo giãn

Văn bản hoặc đối tượng kéo giãn theo chiều ngang khi nó biến mất

Đi ra theo đường sọc

Văn bản hoặc đối tượng tách ra theo một hướng cụ thể

Lưu ý: Tùy chọn Hiện có phát hiệu ứng hoạt hình được áp dụng cho hình ảnh, hình hoặc văn bản trong ứng dụng PowerPoint trên máy tính.

Thông tin thêm về việc sử dụng hiệu ứng hoạt hình trong bản trình bày của bạn:

Chúng tôi thường xuyên cập nhật các ứng dụng Office cho web để bao gồm các tính năng mới và cải tiến, vì vậy hãy kiểm tra Blog của Microsoft 365 của chúng tôi để biết về các thông báo. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×