Bạn có thể hoàn tác, làm lại hoặc lặp lại nhiều hành động của Microsoft danh sách, SharePoint và nhóm. Bạn có thể hoàn tác các thay đổi, ngay cả sau khi đã lưu, rồi lưu lại, miễn là bạn đang ở trong giới hạn hoàn tác (theo mặc định của Microsoft sẽ lưu hành động cuối cùng của 100). 

Lưu ý: Tính năng này được triển khai trong sóng trên toàn thế giới, vì vậy bạn có thể chưa có quyền truy nhập vào chức năng được thảo luận trong bài viết này cho đến khi hoàn tất việc kết thúc.

Hoàn tác một hành động

Sử dụng bàn phím, nhấn Ctrl + Z. Bạn có thể nhấn Ctrl + Z liên tục nếu bạn muốn hoàn tác nhiều bước.

Mẹo: Nếu bạn không thể hoàn tác các thay đổi mà bạn muốn hoàn nguyên, bạn có thể khôi phục Phiên bản trước đó của tệp. Xem khôi phục Phiên bản trước đó của tệp trong onedrive hoặc onedrive for Business.

Làm lại hoặc lặp lại một hành động

Sử dụng bàn phím, nhấn Ctrl + Y hoặc F4.

Nếu F4 không hoạt động, bạn có thể cần nhấn phím F-Lock hoặc phím Fn, rồi bấm F4

Tìm hiểu thêm

Lối tắt bàn phím trong SharePoint


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×