HOUR (Hàm HOUR)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm HOUR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giờ của một giá trị thời gian. Giờ được trả về có dạng số nguyên, từ 0 (12:00 SA) đến 23 (11:00 CH).

Cú pháp

HOUR(serial_number)

Cú pháp hàm HOUR có các đối số sau đây:

  • Serial_number    Bắt buộc. Thời gian có chứa giờ mà bạn muốn tìm. Thời gian có thể được nhập vào dưới dạng chuỗi văn bản đặt trong dấu ngoặc kép, (ví dụ "6:45 CH"), dạng số thập phân (ví dụ 0,78125, biểu thị cho 6:45 CH) hoặc dạng kết quả của các công thức hoặc hàm khác (ví dụ TIMEVALUE("6:45 PM")).

Chú thích

Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được biểu thị bằng số thập phân (ví dụ 12:00 CH được thể hiện là 0,5 vì nó là một nửa ngày).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Thời gian

0,75

18/07/11 7:45

21/04/12

Công thức

Mô tả

Kết quả

=HOUR(A2)

Trả về 75% của 24 giờ

7

=HOUR(A3)

Trả về phần giờ của giá trị ngày/thời gian.

7

=HOUR(A4)

Ngày trong đó phần thời gian không xác định sẽ được coi là 12:00 hoặc 0 giờ.

0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×