You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Trả về phân bố siêu bội. Hàm HYPGEOMDIST trả về xác suất của số lần thành công mẫu đã biết, biết trước kích thước mẫu, thành công của tập hợp và kích cỡ của tập hợp. Dùng hàm HYPGEOMDIST cho các vấn đề về tập hợp hữu hạn, trong đó mỗi quan sát có thể là thành công hoặc thất bại và trong đó mỗi tập con có kích thước đã biết được chọn với khả năng như nhau.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới này, hãy xem hàm HYPGEOM.DIST.

Cú pháp

HYPGEOMDIST(sample_s,number_sample,population_s,number_pop)

Cú pháp hàm HYPGEOMDIST có các đối số dưới đây:

 • Sample_s     Bắt buộc. Số lần thành công trong mẫu.

 • Number_sample     Bắt buộc. Kích thước của mẫu.

 • Population_s     Bắt buộc. Số lần thành công trong tập hợp.

 • Number_pop     Bắt buộc. Kích thước của tập hợp.

Chú thích

 • Tất cả đối số bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm HYPGEOMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu sample_s < 0 hoặc sample_s lớn hơn số nhỏ hơn trong hai số: number_sample hoặc population_s, hàm HYPGEOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu sample_s nhỏ hơn số lớn hơn trong hai số: 0 và (number_sample - number_population + population_s), hàm HYPGEOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu number_sample ≤ 0 hoặc number_sample > number_population, hàm HYPGEOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu population_s ≤ 0 hoặc population_s > number_population, hàm HYPGEOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu number_population ≤ 0, hàm HYPGEOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Phương trình của phân bố siêu bội là:

  Hypgeomdist

  trong đó:

  x = sample_s

  n = number_sample

  M = population_s

  N = number_population

  Hàm HYPGEOMDIST dùng để lấy mẫu nhưng không có thay thế từ một tập hợp hữu hạn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

1

Số lần thành công trong mẫu

4

Kích thước mẫu

8

Số lần thành công trong tập hợp

20

Kích thước tập hợp

Công thức

Mô tả

Kết quả

=HYPGEOMDIST(A2,A3,A4,A5)

Phân bố siêu bội của mẫu và tập hợp trong các ô A2, A3, A4 và A5.

0,3633

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×