Hàm IFNA trả về giá trị bạn chỉ định nếu một công thức trả về giá #N/A; nếu không nó trả về kết quả của công thức.

Cú pháp

IFNA(value, value_if_na)

Cú pháp hàm IFNA có các đối số sau đây.

Đối số

Mô tả

giá trị

Bắt buộc

Đối số được kiểm tra cho giá trị lỗi #N/A.

value_if_na

Bắt buộc

Giá trị cần trả về nếu công thức cho kết quả là giá trị lỗi #N/A.

Chú thích

  • Nếu giá trị value_if_na là một ô trống, IFNA sẽ coi giá trị đó là một giá trị chuỗi trống ("").

  • Nếu giá trị là một công thức mảng, IFNA trả về một mảng kết quả cho mỗi ô trong phạm vi được chỉ rõ trong giá trị.

Ví dụ

Trong ví dụ sau đây, IFNA kiểm tra kết quả của hàm VLOOKUP. Vì không tìm thấy Seattle trong phạm vi tra cứu, hàm VLOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A. Hàm IFNA trả về chuỗi "Không tìm thấy" trong ô thay vì giá trị lỗi #N/A chuẩn.

Hình ảnh về cách sử dụng HÀM IFNA với hàm VLOOKUP để ngăn không hiển thị #N/A.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×