IMABS (Hàm IMABS)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMABS trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị tuyệt đối (các mô-đun) của một số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp

IMABS(inumber)

Cú pháp hàm IMABS có các đối số sau đây:

  • Inumber    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn tìm giá trị tuyệt đối của nó.

Chú thích

  • Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

  • Giá trị tuyệt đối của một số phức là:

    Phương trình

    trong đó:

    z = x + yi

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMABS("5+12i")

Giá trị tuyệt đối của 5+12i

13

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×