Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMAGINARY trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hệ số ảo của một số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp

IMAGINARY(inumber)

Cú pháp hàm IMAGINARY có các đối số sau đây:

  • Inumber    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn tìm hệ số ảo của nó.

Chú thích

  • Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMAGINARY("3+4i")

Hệ số ảo của số phức 3+4i

4

=IMAGINARY("0-j")

Hệ số ảo của số phức 0-j

-1

=IMAGINARY(4)

Hệ số ảo 4

0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×