IMARGUMENT (Hàm IMARGUMENT)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMARGUMENT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về đối số Theta (theta), một góc được thể hiện bằng radian, sao cho:

Phương trình

Cú pháp

IMARGUMENT(inumber)

Cú pháp hàm IMARGUMENT có các đối số sau đây:

 • Inumber    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn tìm đối số Theta .

Chú thích

 • Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

 • Hàm IMARGUMENT được tính toán như sau:

  Phương trình

  trong đó:

  Phương trình  và

  z = x + yi

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

=IMARGUMENT("3+4i")

Đối số theta của 3+4i, tính bằng radian

0,92729522

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×