Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm IMCOSH trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về cosin hyperbolic của một số phức ở định dạng văn bản x+yi hoặc x+yj.

Cú pháp

IMCOSH(inumber)

Cú pháp hàm IMCOSH có các đối số sau đây.

  • Inumber    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn lấy cosin hyperbolic.

Chú thích

  • Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

  • Nếu inumber là một giá trị không thuộc định dạng văn bản x+yi hoặc x+yj, IMCOSH sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu inumber là một giá trị lô-gic, IMCOSH sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMCOSH("4+3i")

Trả về cosin hyperbolic của một số phức, 4+3i.

-27,0349456030742+3.85115333481178i

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×