IMDIV (Hàm IMDIV)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMDIV trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về thương số của hai số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp

IMDIV(inumber1, inumber2)

Cú pháp hàm IMDIV có các đối số sau đây:

  • Inumber1    Bắt buộc. Số bị chia hoặc tử số phức.

  • Inumber2    Bắt buộc. Ước số hoặc mẫu số phức.

Chú thích

  • Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

  • Thương số của hai số phức là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

=IMDIV("-238+240i","10+24i")

Thương số của hai số phức trong công thức.

5+12i

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×