Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMPOWER trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về một số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj được nâng lên theo một lũy thừa.

Cú pháp

IMPOWER(inumber, number)

Cú pháp hàm IMPOWER có các đối số sau đây:

 • Inumber    Bắt buộc. Một số phức mà bạn muốn nâng lên theo một lũy thừa.

 • Number    Bắt buộc. Lũy thừa mà bạn muốn nâng số phức lên theo đó.

Chú thích

 • Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

 • Nếu số không có dạng số, hàm IMPOWER trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Số có thể là số nguyên, phân số hoặc số âm.

 • Việc tính toán lũy thừa của một số phức như sau:

  Phương trình

  trong đó:

  Phương trình

  và:

  Phương trình

  và:

  Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMPOWER("2+3i", 3)

2+3i lũy thừa bậc 3 (-46 + 9i)

-46+9,00000000000001i

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×