IMSINH (Hàm IMSINH)

Hàm IMSINH trả về Sin hyperbolic của một số phức ở định dạng văn bản x + Yi hoặc x + YJ.

Cú pháp

IMSINH(inumber)

Cú pháp hàm IMSINH có các đối số sau đây.

  • inumber    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn lấy sin hyperbolic.

Chú thích

  • Bạn có thể sử dụng hàm Complex để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành một số phức.

  • Nếu inumber là một giá trị không thuộc định dạng văn bản x+yi hoặc x+yj, IMSINH sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu inumber là một giá trị lô-gic, IMSINH sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMSINH("4+3i")

Trả về Sin hyperbolic của một số phức: 4 + 3I.

-27.0168132580039 + 3.85373803791938 i

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×