Hàm IMSINH trả vềine hyperbolic của một số phức ở định dạng văn bản x+yi hoặc x+yj.

Cú pháp

IMSINH(inumber)

Cú pháp hàm IMSINH có các đối số sau đây.

  • inumber    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn lấy sin hyperbolic.

Chú thích

  • Bạn có thể dùng hàm COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và hình ảnh thành số phức.

  • Nếu inumber là một giá trị không thuộc định dạng văn bản x+yi hoặc x+yj, IMSINH sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu inumber là một giá trị lô-gic, IMSINH sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMSINH("4+3i")

Trả vềine hyperbolic của một số phức: 4+3i.

-27,0168132580039+3,85373803791938i

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×