IMSUM (Hàm IMSUM)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMSUM trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tổng của hai hoặc nhiều số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp

IMSUM(inumber1, [inumber2], ...)

Cú pháp hàm IMSUM có các đối số sau đây:

  • Inumber1, [inumber2], ...    Inumber1 là bắt buộc, các số sau đó không bắt buộc. 1 tới 255 số phức cần cộng với nhau.

Chú thích

  • Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

  • Tổng của hai số phức là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMSUM("3+4i","5-3i")

Tổng của hai số phức

8+i

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×