Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
In hàng đầu trên mỗi trang

Trong một trang tính cần nhiều trang để in, bạn có thể in các đầu đề cột trên mỗi trang để có thể nhìn thấy đầu đề cột trên mỗi trang.

  1. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm In Tiêu đề.

    Tiêu đề In

    Nếu nút ribbon In Tiêu đề bị mờ đi, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn hiện không đang chỉnh sửa một ô hoặc một biểu đồ vùng. Ngoài ra, hãy kiểm tra để xác minh rằng có ít nhất một máy in được thiết lập trong Windows.

  2. Trên tab Trang tính, trong các Hàng lặp lại ở trên cùng, hãy nhập "$1:$1" (như minh họa trong hình).

    Tab trang tính trong hộp thoại Thiết lập Trang

Mẹo: Để in hai hàng tiêu đề, nhập "$1:$2". Để in ba hàng đầu tiên, hãy nhập "$1:$3".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×