Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
In hàng đầu trên mỗi trang

Trong một trang tính cần nhiều trang để in, bạn có thể in các đầu đề cột trên mỗi trang để có thể nhìn thấy đầu đề cột trên mỗi trang.

  1. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm In Tiêu đề.

    Tiêu đề In

    Nếu nút ribbon In Tiêu đề bị mờ đi, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn hiện không đang chỉnh sửa một ô hoặc một biểu đồ vùng. Ngoài ra, hãy kiểm tra để xác minh rằng có ít nhất một máy in được thiết lập trong Windows.

  2. Trên tab Trang tính, trong các Hàng lặp lại ở trên cùng, hãy nhập "$1:$1" (như minh họa trong hình).

    Tab trang tính trong hộp thoại Thiết lập Trang

Mẹo: Để in hai hàng tiêu đề, nhập "$1:$2". Để in ba hàng đầu tiên, hãy nhập "$1:$3".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×