Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn in lịch trong Outlook, bạn có thể chọn ngày, tuần hoặc tháng lịch hiện tại hoặc nhập phạm vi ngày tùy chỉnh. Bạn chỉ có thể in các cuộc hẹn và cuộc họp từ một lịch mỗi lần.

Quan trọng: Do hiện nay có rất nhiều máy in khác nhau nên chúng tôi không thể cung cấp thông tin khắc phục sự cố cho các máy in cụ thể. Hãy xem trang web của nhà sản xuất máy in để được hỗ trợ kỹ thuật.

 1. Trong Lịch, bấm Tệp > In.

 2. Bên Cài đặt,bấm vào kiểu in bạn muốn. Khi bạn bấm vào kiểu in, cửa sổ xem trước sẽ thay đổi để khớp với kiểu.

  Để in chi tiết đầy đủ của cuộc hẹn và cuộc họp, hãy bấm Kiểu Lịch công tác Hàng tuần hoặc Kiểu Chi tiết Lịch.

 3. Để đặt các tùy chọn in khác, chẳng hạn như hướng giấy hoặc phông chữ đã sử dụng, bấm vào Tùy chọn In.

  Để in toàn bộ tiêu đề của các cuộc hẹn và cuộc họp, hãy chọn Kiểu Lịch công tác Hàng tuần. Để in chi tiết đầy đủ của mọi cuộc hẹn, bao gồm Skype nối kết và văn bản có trong nội dung cuộc hẹn hoặc cuộc họp, hãy chọn Kiểu Chi tiết Lịch.

 4. Nếu bạn muốn in lịch khác với lịch hiển thị trong vùng xem trước, bấm vào Tùy chọn In. Bên dưới mục Inlịch này , sử dụng danh sách thả xuống để chọn lịch bạn muốn in. Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại này để thay đổi kiểu in và đặt các tùy chọn dành riêng cho máy in của bạn.

 5. Sử dụng nút và hộp thoại Tùy chọn In từ Bước 4 để chọn phạm vi ngày tùy chỉnh, trang cụ thể cần in hoặc số bản.

 6. Để tắt in chi tiết cuộc hẹn riêng tư, hãy chọn hộp kiểm Ẩn Chi tiết cuộc hẹn riêng tư.

 7. Bấm vào In.

Quan trọng: Vì có nhiều máy in khác nhau nên chúng tôi không thể khắc phục sự cố với máy in của bạn. Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc website của nhà sản xuất.

 1. Trên menu Tệp, bấm vào In, rồi trong hộp Kiểu in, bấm vào kiểu in bạn muốn.

  Để in chi tiết các cuộc hẹn và cuộc họp, trong hộp Kiểu In, bấm Kiểu Chi tiết Lịch.

  Để tìm hiểu thêm về kiểu và cài đặt in, xem mục In danh bạ, thư hoặc các mục Outlook khác.

 2. Trong danh sách Bắt đầu và danh sách Kết thúc, hãy nhập ngày đầu tiên và ngày cuối cùng để in.

 3. Để đặt các tùy chọn in khác, chẳng hạn như hướng giấy hoặc phông chữ được sử dụng, hãy bấm vào Thiết lập Trang ,rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  Lưu ý: 

  • Để in chi tiết của cuộc hẹn riêng tư, hãy bỏ chọn hộp kiểm Ẩn Chi tiết cuộc hẹn riêng tư.

  • Nếu bạn đang sử dụng 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2), bạn có thể chỉ định các trang riêng lẻ từ lịch của bạn để in. Bên dướiIn , nhập các trang bạn muốn in vào hộp Phạm vi Trang. Nó có thể giúp bạn chọn các trang cần in nếu bạn bấm vào Xem trước khi In.

  • Để in các ngày không liền kề, hãy thay đổi sang dạng xem Tuần hoặc Tháng, chọn ngày bạn muốn in, rồi trên menu Tệp, bấm vào In.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×