1. Đi tới Gửi thư > Nhãn.

 2. Chọn loại và kích cỡ nhãn trong Tùy chọn.

  Nếu bạn không nhìn thấy số sản phẩm của mình, hãy chọn Nhãn Mới và cấu hình một nhãn tùy chỉnh.

 3. Nhập thông tin bạn muốn có trong nhãn.

  Để dùng địa chỉ từ sổ địa chỉ của bạn, hãy chọn Chèn Địa chỉ Dùng nút Chèn địa chỉ để chọn một địa chỉ từ danh sách liên hệ của bạn.

 4. Để thay đổi định dạng, hãy chọn văn bản, bấm chuột phải và thực hiện thay đổi bằng Phông chữ hoặc Đoạn văn.

 5. Chọn Nhãn đơnvà đặt HàngCột nơi bạn muốn nhãn.

 6. Tải trang tính được sử dụng một phần vào máy in của bạn

 7. Chọn In.

 1. Đi tới Gửi thư > Nhãn.

 2. Ở hộp Địa chỉ, nhập văn bản bạn muốn.

  Để dùng địa chỉ từ sổ địa chỉ của bạn, hãy chọn Chèn Địa chỉ Hình ảnh nút.

 3. Để thay đổi định dạng, hãy chọn và bấm chuột phải vào văn bản, rồi sử dụng tùy chọn Phông chữ hoặc Đoạn văn trên menu lối tắt.

 4. Chọn loại và kích cỡ nhãn trong Tùy chọn.

  Nếu bạn không nhìn thấy số sản phẩm của mình, hãy chọn Nhãn Mới và cấu hình một nhãn tùy chỉnh.

 5. Chọn OK.

 6. Chọn Nhãn đơnvà đặt HàngCột nơi bạn muốn nhãn.

 7. Chọn In.

 1. Đi tới Gửi thư > Nhãn.

 2. Chọn loại và kích cỡ nhãn trong Tùy chọn.

  Nếu bạn không nhìn thấy số sản phẩm của mình, hãy chọn Nhãn Mới và cấu hình một nhãn tùy chỉnh.

 3. Nhập thông tin bạn muốn có trong nhãn.

  Để dùng địa chỉ từ sổ địa chỉ của bạn, hãy chọn Chèn Địa chỉ Ảnh của nút Chèn Địa chỉ.

 4. Để thay đổi định dạng, hãy chọn văn bản, rồi chọn Phông chữ để thực hiện thay đổi.

 5. Chọn Nhãn đơnvà đặt HàngCột nơi bạn muốn nhãn.

 6. Tải trang tính được sử dụng một phần vào máy in của bạn

 7. Chọn In.

Word dành cho web hỗ trợ trực tiếp tạo nhãn. Tuy nhiên, bạn có thể tạo nhãn từ mẫu. Đối với mẫu nhãn, chọn Xem thêm mẫu khi bạn tạo tài liệu mới trong Word dành cho web.

Bạn cũng có thể đi tới templates.office.com, rồi tìm kiếm nhãn.

 1. Chọn một mẫu nhãn và mở trong Word dành cho web. 

 2. Đối với trang tính các nhãn giống nhau, hãy điền một nhãn, rồi sao chép/dán cho phần còn lại.

Xem thêm

Để tạo một trang có các nhãn khác nhau, hãy xem Tạo một trang tính các thẻ tên hoặc nhãn địa chỉ

Để tạo một trang nhãn có đồ họa, hãy xem Thêm đồ họa vào nhãn

Để tạo một trang cùng nhãn, hãy xem Tạo và in nhãn

Để tạo nhãn có danh sách gửi thư, hãy xem mục In nhãn cho danh sách gửi thư của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×