Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thay đổi hướng trang cho tài liệu

 1. Bấm hoặc nhấn vào tài liệu.

 2. Đi tới Bố > Hướng, rồi chọn Ngang.

 3. Đi đến Tệp > In.

 4. Bên dưới Cài đặt, hãy đảm bảo hộp hướng có nội dung Hướng ngang.

  Hướng trang in

 5. Chọn In.

Thay đổi hướng cho các trang cụ thể

 1. Chọn tất cả văn bản trên các trang bạn muốn thay đổi.

 2. Đi tới Bố trí, rồi chọn Công cụ khởi động hộp thoại Thiết lập Trang Ảnh nút.

 3. Bên dưới Hướng, chọn Dọc hoặc Ngang.

 4. Bên cạnh Áp dụng cho, chọn Văn bản đã chọn, rồi chọn OK.

  Thiết lập trang áp dụng cho văn bản đã chọn

 5. Trên menu Tệp , chọn In.

Thay đổi hướng từ con trỏ tiến lên trước

 1. Bấm hoặc nhấn vào vị trí bạn muốn bắt đầu hướng trang mới.

 2. Đi tới Bố trí, rồi chọn Công cụ khởi động hộp thoại Thiết lập Trang Ảnh nút.

 3. Bên dưới Hướng, chọn Dọc hoặc Ngang.

 4. Bên cạnh Áp dụng cho, chọn Điểm này về phía trước.

  Thiết lập trang áp dụng cho điểm này trở đi

 5. Chọn OK.

Thay đổi hướng cho một phần cụ thể

Để thay đổi hướng cho một phần cụ thể, tài liệu của bạn phải được chia theo dấu ngắt phần. Tìm hiểu cách thêm dấu ngắt phần.

 1. Đi tới Trang chủ và chọn Hiển thị/Ẩn Hiển thị tất cả ký tự không in ra. để hiển thị ký tự không in ra.

 2. Bấm đúp vào dấu ngắt phần ở sau phần bạn muốn thay đổi.

  Ảnh Ngắt Phần

 3. Chọn Lề.

 4. Bên dưới Hướng, chọn Khổ dọc hoặc Khổ ngang.

 5. Bên cạnh Áp dụng cho, chọn Mục này, rồi chọn OK.

 6. Trên menu Tệp , chọn In.

Thay đổi hướng trang cho tài liệu

 1. Trên tab Bố trí, chọn Hướng, rồi chọn Dọc hoặc Ngang.

  Bấm để đặt lề, hướng và kích cỡ

 2. Trên menu Tệp , chọn In.

Thay đổi hướng cho các trang cụ thể

 1. Chọn tất cả văn bản trên các trang bạn muốn thay đổi.

 2. Trên menu Định dạng , chọn Tài liệu.

 3. Chọn Thiết lập Trang ở cuối hộp thoại.

 4. Bên cạnh Hướng, chọn hướng bạn muốn, rồi chọn OK.

 5. Bên cạnh Áp dụng cho, chọn Văn bản đã chọn, rồi chọn OK.

 6. Trên menu Tệp , chọn In.

Thay đổi hướng cho tất cả các trang sau con trỏ

 1. Bấm hoặc nhấn vào vị trí bạn muốn bắt đầu hướng trang mới.

 2. Trên menu Định dạng , chọn Tài liệu.

 3. Chọn Thiết lập Trang, chọn hướng bạn muốn, rồi chọn OK.

 4. Bên cạnh Áp dụng cho, chọn Điểm này về phía trước.

 5. Chọn OK.

Thay đổi hướng cho một phần cụ thể

Để thay đổi hướng cho một phần cụ thể, tài liệu của bạn phải được chia theo dấu ngắt phần. Tìm hiểu cách thêm dấu ngắt phần.

 1. Để hiển thị ký tự không in ra, chẳng hạn như dấu phân đoạn (¶), hãy chọn Hiển thị tất cả ký tự không in Hiển thị tất cả ký tự không in ra trên tab Trang đầu.

  Trên tab Trang đầu, hiện dấu chỉnh sửa được tô sáng
 2. Bấm đúp vào dấu ngắt phần ở sau phần bạn muốn thay đổi.

  Ảnh Ngắt Phần

 3. Bấm vào Thiết lập Trang.

 4. Bên cạnh Hướng, chọn hướng bạn muốn, rồi chọn OK.

 5. Bên cạnh Áp dụng cho, chọn Mục này, rồi chọn OK.

 6. Trên menu Tệp, chọn In.

Quan trọng: Nếu bạn cần thông tin về cách khắc phục sự cố máy in hoặc trình điều khiển, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng máy in hoặc trang web của nhà sản xuất máy in.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×