Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Về cơ bản, có hai kiểu lề đoạn văn, kiểu lề Dòng Treo và Dòng Đầu tiên. Kiểu indent được áp dụng cho một đoạn văn nơi các câu được nhập vào cuối mà không cần nhấn phím Enter. Khi bạn nhấn phím Enter, phím này sẽ bắt đầu một đoạn văn mới và kiểu bạn định vị lại lần nữa. Nếu bạn cần bắt đầu một dòng khác trong đoạn văn tiếp tục định dạng, hãy sử dụng Shift+ Enter. Việc này sẽ tạo ra một dòng mới mà không kết thúc đoạn văn.

Đầu dòng treo (còn được gọi là nhập lề dòng thứ hai)

Kiểu tụt đầu dòng Treo, còn được gọi là kiểu tụt lề dòng thứ hai, sẽ đặt dòng đầu tiên của đoạn văn bản bằng cách đặt dòng đó vào lề, rồi tụt vào từng dòng tiếp theo của đoạn văn.

Ví dụ về tiếp tục treo

Thụt lề Dòng Đầu tiên

Kiểu lề Dòng Đầu tiên chỉ cho lề ở dòng trên cùng của đoạn văn, với các dòng tiếp theo sẽ nằm ở lề.

Ví dụ về lề dòng đầu tiên

Không có dấu đầu lề

Việc chọn Không có sẽ loại bỏ sự đổi đầu dòng Treo hoặc Dòng Đầu tiên khỏi đoạn văn đã chọn. Tất cả các dòng của đoạn văn sẽ ở lề

Không có ví dụ về lề

Đặt kiểu Indent

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn có định dạng thụt đầu dòng treo.

 2. Đi đến Trang đầu > khởi động hộp thoại Đoạn văn Hình ảnh nút > lề và Giãn cách.

 3. Bên dưới Đặcbiệt, hãy chọn một trong các kiểu viết lề sau đây:

  • Treo

  • First Line

  • Không có

  Khi bạn xếp hàng Treo và lề Dòng Đầu tiên, bạn có thể điều chỉnh độ sâu của lề với trường Theo.

 4. Chọn OK.

 1. Chọn đoạn văn bạn muốn thêm kiểu đầu dòng treo.

 2. Đi tới Định dạng > Đoạnvăn .

 3. Bên dưới Đặcbiệt, hãy chọn một trong các kiểu viết lề sau đây:

  • Treo

  • First Line

  • Không có

  Khi bạn xếp hàng Treo và lề Dòng Đầu tiên, bạn có thể điều chỉnh độ sâu của lề với trường Theo.

 4. Chọn OK.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn có định dạng thụt đầu dòng treo.

 2. Đi đến Trang đầu > khởi động hộp thoại Đoạn văn Hình ảnh nút > lề và Giãn cách.

 3. Bên dưới Đặcbiệt, hãy chọn một trong các kiểu viết lề sau đây:

  • Treo

  • First Line

  • Không có

  Khi bạn xếp hàng Treo và lề Dòng Đầu tiên, bạn có thể điều chỉnh độ sâu của lề với trường Theo.

 4. Chọn OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×