Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm INDIRECT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tham chiếu được chỉ rõ bởi một chuỗi văn bản. Các tham chiếu có thể được đánh giá tức thì để hiển thị nội dung của chúng. Dùng hàm INDIRECT khi bạn muốn thay đổi tham chiếu tới một ô trong một công thức mà không thay đổi chính công thức đó.

Cú pháp

INDIRECT(ref_text, [a1])

Cú pháp hàm INDIRECT có các đối số dưới đây:

 • Ref_text    Bắt buộc. Tham chiếu tới một ô có chứa kiểu tham chiếu A1, kiểu tham chiếu R1C1, tên đã xác định dưới dạng tham chiếu, hoặc tham chiếu tới ô dưới dạng chuỗi văn bản. Nếu văn bản tham chiếu không phải là một tham chiếu ô hợp lệ, hàm INDIRECT trả về giá trị lỗi #REF! .

  • Nếu ref_text tham chiếu tới một sổ làm việc khác (tham chiếu ngoài), thì sổ làm việc đó phải đang mở. Nếu sổ làm việc nguồn không mở, thì hàm INDIRECT trả về giá trị lỗi #REF! .

   Lưu ý    Tham chiếu ngoài không được hỗ trợ trong Excel Online.

  • Nếu ref_text tham chiếu tới một phạm vi ô bên ngoài giới hạn hàng 1.048.576 hoặc giới hạn cột 16.384 (XFD), hàm INDIRECT trả về lỗi #REF! .

   Lưu ý    Hành vi này khác với các phiên bản Excel cũ hơn Microsoft Office Excel 2007, vốn sẽ bỏ qua giới hạn vượt quá và sẽ trả về một giá trị.

 • A1    Tùy chọn. Một giá trị lô-gic chỉ rõ kiểu tham chiếu nào được chứa trong văn bản tham chiếu ô.

  • Nếu a1 là TRUE hoặc được bỏ qua, thì văn bản tham chiếu được hiểu là tham chiếu kiểu A1.

  • Nếu a1 là FALSE, thì văn bản tham chiếu được hiểu là tham chiếu kiểu R1C1.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

B2

1,333

B3

45

George

10

5

62

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=INDIRECT(A2)

Giá trị của tham chiếu trong ô A2. Tham chiếu tới ô B2, có chứa giá trị 1,333.

1,333

'=INDIRECT(A3)

Giá trị của tham chiếu trong ô A3. Tham chiếu tới ô B3, có chứa giá trị 45.

45

'=INDIRECT(A4)

Do ô B4 có tên đã xác định là "George," tham chiếu đến tên đã xác định đó là ô B4, có chứa giá trị 10.

10

'=INDIRECT("B"&A5)

Kết hợp "B" với giá trị trong A5, là 5. Phần này sẽ tham chiếu đến ô B5, có chứa giá trị 62.

62

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×