Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ISEVEN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về TRUE nếu số chắn, trả về FALSE nếu số lẻ.

Cú pháp

ISEVEN(number)

Cú pháp hàm ISEVEN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị cần kiểm tra. Nếu số không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Chú thích

Nếu số không có dạng số, hàm ISEVEN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ISEVEN(-1)

Kiểm tra xem -1 có phải là số chẵn không

FALSE

=ISEVEN(2,5)

Kiểm tra xem 2,5 có phải là số chẵn không. Phần thập phân, 0,5, bị cắt cụt, vì vậy số 2 được kiểm tra.

TRUE

=ISEVEN(5)

Kiểm tra xem 5 có phải là số chẵn không.

FALSE

=ISEVEN(0)

Số không (0) được coi là số chẵn.

TRUE

23/12/11

Kiểm tra ngày trong ô A6. Dạng biểu thị thập phân của ngày 23/12/11 là 40900.

TRUE

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×