Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ISEVEN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về TRUE nếu số chắn, trả về FALSE nếu số lẻ.

Cú pháp

ISEVEN(number)

Cú pháp hàm ISEVEN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị cần kiểm tra. Nếu số không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Chú thích

Nếu số không có dạng số, hàm ISEVEN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ISEVEN(-1)

Kiểm tra xem -1 có phải là số chẵn không

FALSE

=ISEVEN(2,5)

Kiểm tra xem 2,5 có phải là số chẵn không. Phần thập phân, 0,5, bị cắt cụt, vì vậy số 2 được kiểm tra.

TRUE

=ISEVEN(5)

Kiểm tra xem 5 có phải là số chẵn không.

FALSE

=ISEVEN(0)

Số không (0) được coi là số chẵn.

TRUE

23/12/11

Kiểm tra ngày trong ô A6. Dạng biểu thị thập phân của ngày 23/12/11 là 40900.

TRUE

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×