Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một số được làm tròn lên tới số nguyên gần nhất hoặc tới bội số có nghĩa gần nhất. Bất chấp dấu của số, số sẽ được làm tròn lên. Tuy nhiên, nếu đối số số hoặc đối số số có nghĩa là không, thì kết quả là không.

Cú pháp

ISO.CEILING(number, [significance])

Cú pháp hàm ISO.CEILING có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị cần làm tròn.

  • Significance    Tùy chọn. Bội số tùy chọn mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

    Nếu đối số số có nghĩa được bỏ qua, thì giá trị mặc định là 1.

    Lưu ý: Giá trị tuyệt đối của bội số được dùng, để cho hàm ISO.CEILING trả về mức trần toán học, bất chấp dấu của đối số số và đối số số có nghĩa.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ISO.CEILING(4.3)

Làm tròn 4,3 lên đến bội số gần nhất của 1

5

=ISO.CEILING(-4.3)

Làm tròn -4,3 lên đến bội số gần nhất của 1

-4

=ISO.CEILING(4.3, 2)

Làm tròn 4,3 lên đến bội số gần nhất của 2

6

=ISO.CEILING(4.3,-2)

Làm tròn 4,3 lên đến bội số gần nhất của -2

6

=ISO.CEILING(-4.3,2)

Làm tròn -4,3 lên đến bội số gần nhất của 2

-4

=ISO.CEILING(-4.3,-2)

Làm tròn -4,3 lên đến bội số gần nhất của -2

-4

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×