Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ISPMT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Tính tiền lãi đã trả (hoặc đã nhận) cho kỳ hạn đã xác định của khoản vay (hoặc khoản đầu tư) với các khoản thanh toán nợ gốc.

Cú pháp

ISPMT(rate, per, nper, pv)

Cú pháp hàm ISPMT có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

Rate

Bắt buộc. Lãi suất của khoản đầu tư.

Per

Bắt buộc. Kỳ hạn mà bạn muốn tính lãi và phải nằm trong khoảng từ 1 đến Nper.

Nper

Bắt buộc. Tổng số kỳ thanh toán của khoản đầu tư.

Pv

Bắt buộc. Giá trị hiện tại của khoản đầu tư. Đối với khoản vay, Pv là số tiền vay.

Chú thích

  • Đảm bảo rằng bạn sử dụng đơn vị nhất quán để chỉ định Rate và Nper. Nếu bạn thanh toán hàng tháng cho khoản vay bốn năm với lãi suất hàng năm 12 phần trăm, hãy sử dụng 12/12 cho Rate và 4*12 cho Nper. Nếu bạn thanh toán hàng năm cho cùng một khoản vay, hãy sử dụng 12% cho Rate và 4 cho Nper.

  • Đối với tất cả các đối số, số tiền mà bạn chi trả, chẳng hạn như nộp vào tài khoản tiết kiệm hoặc các tài khoản rút tiền khác, được thể hiện bằng số âm; số tiền mà bạn nhận được chẳng hạn như séc cổ tức và các khoản tiền gửi khác, được thể hiện bằng số dương.

  • Hàm ISPMT đếm mỗi khoảng thời gian bắt đầu bằng không, không tính với một khoảng thời gian.

  • Hầu hết các khoản vay đều sử dụng lịch trả nợ với các khoản thanh toán định kỳ. Hàm IPMT trả về khoản thanh toán lãi cho kỳ hạn đã cho cho loại vay này.

  • Một số khoản vay sử dụng một lịch trình trả nợ với các khoản thanh toán ngay cả nợ gốc. Hàm ISPMT trả về khoản thanh toán lãi cho một kỳ hạn đã cho cho loại vay này.

  • Để minh họa, bảng tiêu hao dưới đây sử dụng lịch biểu trả nợ chẵn. Lãi suất tính cho mỗi kỳ bằng với Lãi suất bằng với lãi suất của số dư chưa thanh toán cho kỳ trước. Và số tiền thanh toán mỗi kỳ bằng tiền gốc chẵn cộng với tiền lãi trong kỳ.

Ví dụ

Ví dụ về hàm ISPMT có phần dư nợ gốc chẵn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Hàm IPMT

PV (Hàm PV)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×