Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đối với Office Home & Business, Office Home & Student và Office Professional, bạn chỉ có thể cài đặt trên một máy tính duy nhất. Nếu bạn cố gắng cài đặt và kích hoạt các phiên bản Office này trên một máy tính khác (do bạn hoặc người khác sở hữu) hoặc trên cùng một máy tính sau khi thay đổi phần cứng, bạn có thể thấy thông báo lỗi cho biết bạn đã đạt đến số lần kích hoạt tối đa.

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều gói mua một lần của Office, đồng thời đang gặp sự cố khi kích hoạt các bản cài đặt Office tiếp theo, hãy xem mục Thay đổi khóa sản phẩm Office của bạn.

Nếu làm theo các điều khoản chuyển giao trong Điều khoản Cấp phép Phần mềm, bạn có thể di chuyển Office sang một máy tính khác nhưng bạn phải kích hoạt Office qua điện thoại, rồi gỡ cài đặt Office khỏi máy tính ban đầu.

  1. Nếu bạn chưa cài đặt Office trên máy tính nào khác, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn.

  2. Làm theo các bước trong mục Kích hoạt qua điện thoại, như được mô tả ở trên.

  3. Dỡ cài đặt Office khỏi máy tính ban đầu.

Đọc Điều khoản Cấp phép Phần mềm để xem lại các điều khoản về việc chuyển giao Office

  1. Mở một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word. (Đây là cách để tìm Office trên máy tính của bạn.)

    Lưu ý: Bạn cũng có thể xem Điều khoản cấp phép phần mềm trực tuyến tại đây: Điều khoản cấp phép phần mềm.

  2. Đi tới Tệp > Tài khoản > Giới thiệu về tên chương trình (như Giới thiệu về Excel) > Xem Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft.

  3. Các điều khoản về chuyển giao quyền sở hữu nằm ở những mục sau:

  • Đối với Office 2019 và Office 2016, xem mục 3. Chuyển giao cho một Bên Thứ ba.

  • Đối với Office 2013, hãy xem phần Tôi có thể chuyển hay gán lại phần mềm cho một người dùng hoặc máy tính khác không?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×