Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để có thể bật một thư viện hoặc danh sách dưới dạng một danh mục,bạn phải kích hoạt tính năng Phát hành Tuyển tập Chéo Site.

  1. Hãy đảm bảo rằng bạn là người quản trị tuyển tập site trên tuyển tập trang có chứa thư viện hoặc danh sách.

  2. On the top-level site of the site collection, from Cài đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site., select Site settings. Nếu bạn không thấy Cài đặt site , hãy bấmvào Thông tin site, rồi bấm vào Xem tất cả thiết đặt site. Một số trang có thể yêu cầu bạn chọn Nội dung site, sau đó chọn Thiết đặt site.

  3. Trên trang Tuyển Cài đặt Site, trong phần Quản trị Tuyển tập Site, hãy chọn Tính năng tuyển tập site.

  4. On the Site Collection Features page, next to Cross-Site Collection Publishing,select Activate.

Kích hoạt tính năng Phát hành Tuyển tập Chéo Site

Lưu ý: 

  • Nếu bạn hủy kích hoạt tính năng Phát hành Tuyển tập Chéo Site thì việc này sẽ không loại bỏ nội dung của danh mục đã kết nối khỏi site phát hành. Bằng cách hủy kích hoạt tính năng này, bạn sẽ không còn có thể sửa đổi thiết đặt danh mục hiện có hoặc kết nối các site phát hành với danh mục từ tuyển tập site.

  • Để loại bỏ nội dung của một danh mục được kết nối khỏi site phát hành, bạn phải ngắt kết nối site phát hành khỏi danh mục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×