Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Đường kết nối cho hộp thư đến của bạn sẽ không khả dụng trong Outlook trên web mới.

Khi bạn kết nối ứng dụng với hộp thư đến của mình, bạn có thể duy trì cập nhật các sự kiện hiện tại, theo dõi các dự án, giám sát nguồn cấp dữ liệu Twitter cùng nhiều hoạt động khác mà không cần phải rời khỏi Outlook trên web hay Outlook 2016 trên Windows.

Các đường kết nối sẽ mang nội dung và dữ liệu từ các dịch vụ, như Twitter, Trello hay Yammer, tới hộp thư đến của bạn. Bạn sẽ có thể đặt cấu hình và tùy chỉnh những thông tin sẽ nhận, cùng tần suất gửi để phù hợp với nhu cầu của bạn. Các đường kết nối đã có sẵn trong hộp thư đến của bạn ở Outlook trên web từ lâu nhưng hiện chúng đã được tích hợp với Outlook 2016 for Windows và chỉ mất vài phút để liên kết.

Danh sách Đường kết nối luôn thay đổi vì luôn có các dịch vụ và công cụ mới được bổ sung.

Kể từ tháng 1 năm 2023, một số trình kết nối Microsoft 365 sẽ ngừng hoạt động.

 1. AHA

 2. MÁY RUNG

 3. AIRCALL

 4. LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

 5. APPSIGNAL

 6. ĐẬU

 7. BITBUCKET

 8. BITBUCKETSERVER

 9. BUDDY

 10. LỖINAG

 11. BUILDKITE

 12. CHÚ MÈO

 13. CHATRA

 14. CIRCLECI

 15. MÃ HÓA

 16. GETRESPONSE

 17. THANH TRA MA

 18. GROOVE

 19. HEROKU

 20. BÁNH MẬT

 21. INTERCOM

 22. NHẬT KÝ

 23. NEWRELIC

 24. CỘNG ĐỒNG OPSGENIE

 25. PAGERDUTY

 26. PAPERTRAIL

 27. PINGDOM

 28. PIVOTALTRACKER

 29. RAYGUN

 30. THANH CUỘN

 31. KÍNH HIỂN VI

 32. MÁY SATISMETER

 33. SEMAPHORE

 34. SENTRY

 35. SHAREPOINTNEWS

 36. SIMPLEINOUT

 37. STATUSPAGEIO

 38. SUBVERSION

 39. TEAMFOUNDATIONSERVER

 40. TESTFAIRY

 41. TRAVISCI

 42. XUỐNG DƯỚI

 43. USERLIKE

 44. XPDEV

Cách hoạt động của đường kết nối

Khi bạn kết nối một công cụ hoặc dịch vụ với hộp thư đến của mình, bạn có thể duy trì cập nhật nội dung và những bản cập nhật từ dịch vụ đó, cũng như các dịch vụ khác mà bạn thường sử dụng. Ví dụ: giả sử bạn muốn theo dõi các báo cáo tin tức về sản phẩm mới của công ty bạn đang được tung ra thị trường. Bạn có thể thêm đường kết nối Tin tức trên Bing, đặt cấu hình để đường kết nối này gửi cho bạn liên kết dẫn tới các chủ đề bạn quan tâm, cũng như chỉ định tần suất gửi. Khi những tiêu đề tin tức được gửi tới bạn, bạn sẽ có thể đọc và chia sẻ chúng với các đồng nghiệp, tương tự như cách bạn làm với email.

Thông báo có thể thực thi

Thông tin từ những dịch vụ liên kết của bạn sẽ được gửi đến các thẻ đường kết nối phong phú. Một số thẻ (Trello, Asana, GitHub, BitBucket, Twitter và Wunderlist) sẽ có các nút hành động, chẳng hạn như Thích, Chú thích hay Ngày đến hạn, những nút này sẽ cho phép bạn thao tác nhanh từ Outlook, thay vì phải chuyển đổi sang các ứng dụng khác hoặc đăng nhập vào các dịch vụ khác. Dưới đây là ví dụ về một thẻ có chứa các nút hành động:

Ảnh chụp màn hình các nút hành động trong một thẻ từ một dịch vụ liên kết

Những thông báo có thể thực thi này cũng có sẵn trong các đường kết nối dành cho Nhóm sản phẩm Microsoft 365.

Thêm đường kết nối

Để thêm đường kết nối trong Outlook trên web

 1. Trong Outlook trên web, chọn Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. > Quản lý tích hợp > Đường kết nối.

 2. Duyệt danh sách đường kết nối. Khi bạn tìm thấy đường kết nối mình muốn, chọn Thêm.

  Ảnh chụp màn hình các dịch vụ liên kết sẵn có trong Outlook trên web

 3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập đường kết nối. (Không phải mọi đường kết nối đều được tích hợp theo cùng một cách. Một số đường kết nối có thể được đặt cấu hình hoàn toàn từ trong giao diện người dùng của Outlook, trong khi lại có những đường kết nối khác cần một vài thiết lập ở site của nhà cung cấp dịch vụ. Mỗi đường kết nối đều bao gồm các hướng dẫn thiết lập nhằm hướng dẫn bạn hoàn tất quy trình.)

Cách thêm đường kết nối trong Outlook 2016

 1. Trên dải băng, chọn Trang đầu > Store.

  Ảnh chụp màn hình nút Store

 2. Chọn Đường kết nối.

 3. Duyệt danh sách đường kết nối. Khi bạn tìm thấy đường kết nối mình muốn thêm, chọn Thêm.

  Ảnh chụp màn hình các dịch vụ liên kết sẵn có trong Outlook 2016

 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập đường kết nối. (Không phải mọi đường kết nối đều được tích hợp theo cùng một cách. Một số đường kết nối có thể được đặt cấu hình hoàn toàn từ trong giao diện người dùng của Outlook, trong khi lại có những đường kết nối khác cần một vài thiết lập ở site của nhà cung cấp dịch vụ. Mỗi đường kết nối đều bao gồm các hướng dẫn thiết lập nhằm hướng dẫn bạn hoàn tất quy trình.)

Loại bỏ đường kết nối

Cách loại bỏ đường kết nối trong Outlook trên web

 1. Trong Outlook trên web, chọn Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. > Quản lý tích hợp > Đường kết nối.

 2. Duyệt tới đường kết nối bạn muốn loại bỏ, rồi bấm vào Đã đặt cấu hình (số hiển thị trên nút cho biết số phiên bản của đường kết nối này được đặt cấu hình cho tài khoản của bạn).

 3. Xác định phiên bản đường kết nối cụ thể cần loại bỏ, rồi chọn Quản lý.

  Nút Quản lý trên trang đường kết nối

 4. Chọn Loại bỏ.

 5. Chọn lại Loại bỏ để xác nhận.

Cách loại bỏ đường kết nối trong Outlook 2016

 1. Trên dải băng, chọn Trang đầu > Store.

  Ảnh chụp màn hình nút Store

 2. Chọn Đường kết nối > Đã đặt cấu hình.

 3. Bên dưới Thêm, chọn Đã đặt cấu hình.

  Ảnh chụp màn hình nút Đã đặt cấu hình

 4. Chọn Quản lý > Loại bỏ.

 5. Chọn lại Loại bỏ để xác nhận.

Quản lý các tài khoản liên kết

Hầu hết các đường kết nối đều cần tới tài khoản người dùng để liên kết. Khi đã liên kết, các tài khoản này sẽ được coi là tài khoản liên kết và được liệt kê ở trang Tài khoản của tôi. Trang Tài khoản của tôi cho phép bạn quản lý tất cả các tài khoản liên kết của bạn từ một vị trí.

Lưu ý: Tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản liên kết sẽ không được lưu trữ trong Microsoft 365.

Cách xem và loại bỏ các tài khoản liên kết

 1. Trong Outlook trên web, chọn Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. > Quản lý tích hợp > Đường kết nối.

 2. Chọn Tài khoản của tôi.

 3. Duyệt danh sách các tài khoản liên kết. Khi bạn tìm thấy tài khoản mình muốn, chọn Quản lý.

 4. Xác nhận rằng bạn muốn loại bỏ tài khoản bằng cách chọn Loại bỏ. Bạn sẽ không còn có thể sử dụng các nút hành động trên thông báo đường kết nối nữa.

Các câu hỏi thường gặp

 1. Liệu tôi có thể sử dụng các đường kết nối trên Outlook for iPhone, Android hoặc Windows Phone không?

  Bạn có thể nhận thông báo đường kết nối trên Outlook for iPhone, Android hoặc Windows Phone nhưng sẽ không thể sử dụng các nút hành động trên thẻ đường kết nối từ những thiết bị đó. Bạn chỉ có thể thiết lập đường kết nối từ Outlook trên web.

 2. Nếu tôi đã đăng ký dịch vụ thông qua Nhóm sản phẩm Microsoft 365, liệu tôi có nhận được thông báo từ các dịch vụ đó trong hộp thư đến của mình không?

  Có, nếu bạn đã thiết lập tư cách thành viên nhóm của mình để gửi thư nhóm tới hộp thư đến của bạn. Xem mục Theo dõi nhóm trong Outlook để biết thêm thông tin.

 3. Làm thế nào để thêm đường kết nối mới vào danh sách?

  Làm theo các hướng dẫn này để thêm đường kết nối của bạn vào danh sách.

Chủ đề liên quan

Kết nối ứng dụng với nhóm của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×