Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Khi bạn lưu tệp Word, Excel hoặc PowerPoint, bạn có thể lưu trên iPad của mình hoặc bạn có thể lưu nó vào đám mây để bạn có thể truy nhập vào các thiết bị khác. Có một số dịch vụ điện toán đám mây để lựa chọn. Sau đây là cách kết nối với dịch vụ điện toán đám mây của bạn lựa chọn:

  1. Gõ nhẹ vào tệp > mở > Thêm vị trí.

    Ảnh chụp màn hình về việc thêm một vị trí trong PowerPoint for iPad.

  2. Gõ nhẹ vào một dịch vụ từ danh sách xuất hiện.

Sau khi bạn chọn dịch vụ mới, bạn có thể lưu tệp vào vị trí đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×