Khi bạn đã hoàn thành với cuộc họp của bạn, bạn có thể đóng cửa sổ và cho phép những người dự khác tiếp tục với cuộc họp, hoặc kết thúc cuộc họp và ngắt kết nối tất cả mọi người.

Trừ khi bạn muốn cho phép người dự tiếp tục cuộc họp sau khi bạn rời khỏi, chúng tôi khuyên bạn nên kết thúc cuộc họp để tránh phải trả phí từ nhà cung cấp hội thảo âm thanh, trong trường hợp mọi người quên ngắt kết nối âm thanh của họ. Ngoài ra, nếu bạn không kết thúc cuộc họp, cuộc họp sẽ tiếp tục ngay cả khi không có ai được kết nối với cuộc họp đó.

  1. Bấm Tùy chọn Khác (...), rồi bấm Kết thúc Cuộc họp.

  2. Bấm OK trên bảng nhắc báo để tiếp tục. Thao tác này sẽ đóng cửa sổ và ngắt kết nối với mọi người từ cuộc họp, gồm những người dự đã gọi vào.

Ảnh chụp màn hình Tùy chọn Khác trong cuộc họp Lync

Nếu bạn chỉ muốn thoát khỏi cuộc họp và để người khác tiếp tục kết nối, chỉ cần đóng cửa sổ cuộc họp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×