Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đã khôi phục Office từ bản sao lưu, hoặc bạn đã xóa và cài đặt lại các ứng dụng Office của mình và bạn đã mua đăng kýMicrosoft 365 thông qua ứng dụng Mac Store, bạn có thể khôi phục các mục mà bạn đã thanh toán trước đó.

  1. Đăng xuất khỏi ứng dụng Office mà bạn đã thực hiện việc mua In-App. Để tìm hiểu những ứng dụng Office nào bạn đã sử dụng để thực hiện việc mua hàng, hãy xem mục bên dưới.

  2. Đóng và mở lại ứng dụng.

  3. Bấm vào khôi phục mua trước ở phía dưới cùng của cửa sổ Microsoft 365 bắt đầu .

    Hình ảnh hiển thị tùy chọn khôi phục mua hàng trước đó.

Tìm hiểu xem bạn đã sử dụng ứng dụng nào để thực hiện việc mua

  1. Sử dụng ứng dụng Mac App Store để xem lại đăng ký của bạn. 

  2. Đăng nhập và tìm đăng ký bắt đầu với Microsoft 365 bên dưới đăng ký hiện hoạt.  Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem làm thế nào để thay đổi hoặc hủy bỏ đăng ký trên máy Mac của bạn

  3. Biểu tượng ứng dụng xác định ứng dụng mà bạn đã sử dụng để mua thuê bao.

Hình ảnh hiển thị Outlook đã được dùng để mua Office 365.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×