Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cập nhật gần nhất: 11/3/2019

SỰ CỐ

Tìm kiếm của Outlook có thể không trả về kết quả cho tài khoản POP, IMAP hoặc Exchange và bạn có thể gặp lỗi sau đây:

 • "Hiệu suất tìm kiếm sẽ được bị ảnh hưởng bởi sự cố với cách tìm kiếm Outlook được định cấu hình."

Ngoài ra, ID sự kiện 3083 sẽ bị lặp lại trong Nhật ký Ứng dụng Trình xem Sự kiện với lỗi này:

 • Tên Đăng nhập: Ứng dụng

 • Nguồn: Microsoft-Windows-Search

 • Ngày:

 • ID Sự kiện: 3083

 • Danh mục tác vụ: Người thu thập

 • Mức: Lỗi

 • Từ khóa: Cổ điển

 • Mô tả: Không tải được trình xử lý giao thức Mapi16. Mô tả lỗi: Không tìm thấy mô-đun được chỉ ra.  (HRESULT : 0x8007007e).

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Bạn cần phải biết là mình đã cài đặt phiên bản Outlook 32 bit hay 64 bit. Để thực hiện điều này, hãy mở Outlook và bấm vào Tệp > Tài khoản Office > Giới thiệu về Outlook.

Chọn tùy chọn thích hợp dưới đây dựa trên phiên bản bạn có:

Quan trọng: Các bước sau đây chỉ cho bạn biết cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên,việc sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy truy nhập mục Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows.

 1. Trong Windows, bấm chuột phải vào Bắt đầu, rồi chọn Chạy. Trong hộp Mở: nhập regedit, rồi bấm OK. Thao tác này sẽ mở trình soạn thảo sổ đăng ký.

 2. Xác minh các khóa đăng ký này tồn tại:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 3. Xóa các khóa đăng ký sau:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 4. Đóng Outlook.

 5. Khởi động lại Windows.

 6. Mở Outlook và đợi lập chỉ mục hoàn tất. Quá trình này có thể mất vài giờ.

Lưu ý: Nếu bạn đã sử dụng giải pháp thay thế để vô hiệu hóa Windows Desktop Search Service for Outlook, bạn nên kích hoạt lại dịch vụ. Để thực hiện điều này, hãy mở trình soạn thảo sổ đăng ký, đi tới HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search, rồi đặt giá trị khóa đăng ký PreventIndexingOutlook bằng 0 (không), sau đó bấm OK

Quan trọng: Các bước sau đây chỉ cho bạn biết cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên,việc sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy truy nhập mục Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows.

 1. Trong Windows, bấm chuột phải vào Bắt đầu, rồi chọn Chạy. Trong hộp Mở: nhập regedit, rồi bấm OK. Thao tác này sẽ mở trình soạn thảo sổ đăng ký.

 2. Xác minh các khóa đăng ký này tồn tại:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 3. Xóa các khóa đăng ký sau:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 4. Đóng Outlook.

 5. Khởi động lại Windows.

 6. Mở Outlook và đợi lập chỉ mục hoàn tất. Quá trình này có thể mất vài giờ.

Lưu ý: Nếu bạn đã sử dụng giải pháp thay thế để vô hiệu hóa Windows Desktop Search Service for Outlook, bạn nên kích hoạt lại dịch vụ. Để thực hiện điều này, hãy mở trình soạn thảo sổ đăng ký, đi tới HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search, rồi đặt giá trị khóa đăng ký PreventIndexingOutlook bằng 0 (không), sau đó bấm OK

GIẢI PHÁP THAY THẾ TẠM THỜI

Nếu bạn vẫn gặp phải sự cố sau khi xóa khóa đăng ký, hãy sử dụng giải pháp thay thế tạm thời này. 

Bạn có thể giải quyết sự cố này bằng cách tắt Windows Desktop Search, thao tác này sẽ khiến Outlook sử dụng công cụ tìm kiếm tích hợp sẵn của nó. Công cụ tìm kiếm tích hợp sẵn sẽ hiển thị thông báo sau để cho biết ứng dụng không sử dụng dịch vụ Windows Search:

 • Hiệu suất tìm kiếm sẽ bị ảnh hưởng bởi một chính sách nhóm đã tắt dịch vụ Windows Search.

Để vô hiệu hóa Windows Desktop Search Service for Outlook, hãy làm như sau:

Quan trọng: Các bước sau đây chỉ cho bạn biết cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên,việc sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy truy nhập mục Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows.

 1. Trong Windows, bấm chuột phải vào Bắt đầu, rồi chọn Chạy. Trong hộp Mở: nhập regedit, rồi chọn OK. Thao tác này sẽ mở trình soạn thảo sổ đăng ký.

 2. Tìm kiếm khóa con này trong sổ đăng ký, rồi bấm vào:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

 3. Chọn Chỉnh sửa > Khóa > Mới và đặt tên cho khóa mới Windows Search.

 4. Chọn khóa Windows Search mới.

 5. Chọn Chỉnh sửa > Mới > Giá trị DWORD.

 6. Nhập PreventIndexingOutlook cho tên của DWORD, rồi nhấn Enter.

 7. Bấm chuột phải vào PreventIndexingOutlook, rồi chọn Sửa đổi.

 8. Trong hộp dữ liệu Giá trị, nhập 1 để bật mục nhập sổ đăng ký, rồi chọn OK.

 9. Thoát khỏi Trình soạn thảo Sổ đăng ký, rồi khởi động lại Outlook.

Lưu ý: Để vô hiệu hóa cài đặt PreventIndexingOutlook, nhập 0 (không), rồi bấm OK.

regedit

regedit windows search

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Outlook và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Kỹ thuật Outlook

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như người dùng Outlook.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Outlook

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang lắng nghe.

Tìm hiểu cách thức

Xem Thêm

Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho những sự cố gần đây trong Outlook for PC

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×