Không gian làm việc là một vị trí vật lý mà bạn có thể làm việc. Nó có thể là một bàn làm việc hoặc nhiều bàn.

Cách bạn cuốn sách tương tự như cách bạn đặt phòng hội thảo trong Outlook. Không gian làm việc có một yêu cầu về thời gian đặt chỗ và tối thiểu mà người quản trị CNTT được thiết lập. Ví dụ, nếu không gian làm việc có 10 bàn, thì chỉ có 10 người có thể đặt sổ làm việc không gian làm việc và người thứ 11 sẽ nhận được sự suy giảm tự động.

Sau khi bạn đặt không gian làm việc, trước tiên bạn sẽ thấy một mục nhập trong lịch của bạn nhưng không có nghĩa là việc Đặt phòng được xác nhận. Bạn sẽ nhận được email có trạng thái Đặt phòng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×