Chương trình có đang mở trên máy tính của bạn không? Bạn chỉ có thể chia sẻ chương trình đang mở. Nếu thư mục đang mở thì đó phải là một trong các chương trình không thể chia sẻ sau đây. Để chia sẻ nội dung từ chương trình, thay vào đó hãy dùng chia sẻ màn hình nền.

  • Skype for Business Lync

  • Skype for Business Trình quản lý Ghi

  • File Explorer

  • Giấy dán Ghi chú

  • Thanh bên Windows

  • Zune

  • Các chương trình mà bạn đang chạy với quyền người dùng cao hơn mức đó cho người Skype for Business Web App

Ngoài ra, chia sẻ chương trình không sẵn dùng nếu bạn đang tiến hành cuộc họp trên máy tính từ xa chạy Windows Vista hoặc phiên bản Windows Server 2008 cũ hơn.

Mẹo:  Bạn không Trình phát Đa phương tiện Windows chia sẻ trong cuộc họp. Nếu bạn cần phát video trong cuộc họp, hãy chèn video vào tệp PowerPoint chia sẻ tệp này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×