Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Không thể chia sẻ tệp OneDrive từ Outlook.com

Nếu bạn không thể chia sẻ tệp OneDrive hoặc thư mục với liên hệ trong Outlook.com, hãy làm theo các bước sau để giúp giải quyết sự cố.

  1. Chuyển đến Https://account.live.com/reputationcheck xác thực Tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Đảm bảo hồ sơ Tài khoản Microsoft của bạn được cập nhật và hoàn thành. Hãy đảm bảo bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụng, nếu có yêu cầu.

  3. Sau khi tài khoản của bạn đã được xác thực và cập nhật, hãy chuyển đến tài khoản Outlook.com Con người và chọn liên hệ bất kỳ.

  4. Chỉnh sửa (Thêm, Xóa hoặc Thay đổi) bất kỳ thông tin nào và Lưu thay đổi của bạn. Điều này sẽ giúp chia sẻ qua email.

  5. Xin lưu ý rằng bạn có thể phải chờ tối đa 24 giờ trước khi những thay đổi này khắc phục được sự cố.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để nhận hỗ trợ trong Outlook.com, nhấp ở đây hoặc chọn  Biểu tượng trợ giúp Outlook.com trên thanh menu và nhập truy vấn của bạn. Nếu tự trợ giúp không giải quyết được sự cố của bạn, hãy cuộn xuống đến Vẫn cần trợ giúp? và chọn .

Để liên hệ với chúng tôi trong Outlook.com, bạn sẽ cần đăng nhập. Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy bấm vào ở đây

Để được trợ giúp khác về tài khoản Microsoft và các gói đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Biểu tượng ứng dụng Nhậ trợ giúp

Để nhận trợ giúp và khắc phục sự cố các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft, hãy nhập sự cố của bạn tại đây

Đăng câu hỏi, theo dõi các cuộc thảo luận và chia sẻ kiến thức của bạn trong Cộng đồng Outlook.com.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×