Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có thể rất khó để lên lịch cuộc họp với ai đó nếu bạn không thể kiểm tra lịch của họ và thông tin rảnh/bận để biết họ có sẵn sàng hay không. Có một số lý do tại sao bạn có thể không xem được thông tin rảnh/bận của người khác.

  • Người dự không có trong tổ chức của bạn. Outlook thể hiển thị thông tin rảnh/bận hoặc lên lịch cho một người không thuộc tổ chức của bạn.

  • Bạn đang tạo một cuộc họp trong lịch không thuộc tổ chức của bạn. Ví dụ, nếu bạn có tài khoản emailMicrosoft 365 và tài khoản Gmail được thiết lập trong Outlook và bạn sử dụng địa chỉ email Gmail làm địa chỉ Từ trong yêu cầu họp, bạn sẽ không thể xem thông tin rảnh/bận dành cho người dự. Thay đổi trường Từ thành tài khoản Microsoft 365 hoặc email của tổ chức.

  • Outlook giới hạn số người dự trong danh sách phân phối mà danh sách đó có thể hiển thị thông tin rảnh/bận. Nếu bạn tìm cách thêm danh sách phân phối quá lớn, việc kiểm tra rảnh bận sẽ không thành công. Việc bung rộng danh sách phân phối có thể cho phép outlook khôi phục thông tin rảnh/bận cho người dự.

  • Outlook giới hạn số người dự trong một cuộc họp có thể hiển thị thông tin Rảnh/Bận. Tạo cuộc họp thứ hai để kiểm tra thông tin rảnh/bận của một tập hợp nhỏ hơn các cá nhân.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×