We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Nếu bạn đang gặp sự cố khi đăng nhập vào Lync Online, bạn có thể tự mình giải quyết vấn đề này trước khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Bạn muốn làm gì?

Khắc phục các lỗi đăng nhập thường gặp

Bảng sau đây mô tả các sự cố đăng nhập thường gặp, cùng với nhiều thông tin và hành động đề xuất hơn.

Sự cố

Giải pháp đề xuất

Tôi quên mật khẩu của mình.

Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức bạn và yêu cầu họ đặt lại mật khẩu của bạn.

Khi cố gắng đăng nhập, tôi nhận được thông báo lỗi có chứa cụm từ sau: Không tìm thấy địa chỉ đăng nhập

  1. Trước tiên, hãy xác nhận rằng ID người dùng và mật khẩu của bạn là chính xác.

  2. Tiếp theo, hãy kiểm tra định dạng ID người dùng của bạn, định dạng này sẽ trông giống như ví dụ sau đây: bobk@contoso.com. Nó có thể hơi khác so với định dạng mà bạn sử dụng để đăng nhập vào mạng của tổ chức bạn.

  3. Nếu ID người dùng và mật khẩu của bạn chính xác và bạn chắc chắn mình đã nhập đúng, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem phần sau, Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Khi cố gắng đăng nhập, tôi nhận được thông báo lỗi có chứa cụm từ sau: dịch vụ xác thực có thể không tương thích với phiên bản này của chương trình

Trước tiên, hãy xác nhận rằng ID người dùng và mật khẩu của bạn là chính xác. Nếu đúng như vậy và bạn chắc chắn mình đã nhập đúng, thì bạn có thể cần cập nhật bản sao Lync Online của mình lên phiên bản mới nhất.

Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Dỡ cài đặt cả Lync và Trợ lý Đăng nhập vào Microsoft Online Services.

  2. Cài đặt lại cả hai chương trình từ Microsoft 365 Portal tại http://portal.office.com/.

Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem phần sau, Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Sự khác biệt giữa địa chỉ đăng nhập của tôi và ID người dùng của tôi là gì?

Trong hầu hết các trường hợp, ID người dùng và địa chỉ đăng nhập của bạn đều giống nhau nên bạn có thể nhập thông tin giống nhau vào cả hai hộp.
Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật trong tổ chức của bạn. Trong một số tổ chức, hai giá trị này khác nhau.

Lync liên tục yêu cầu tôi đăng nhập sau khi tôi đã đăng nhập

Khi bạn đăng nhập lần đầu vào Lync, bạn có thể được yêu cầu nhập chứng danh đăng nhập tối đa ba lần khi Lync kết nối với lịch của bạn và các chứng danh dịch vụ trực tuyến.

Quan trọng: Ngay cả khi sự cố được giải quyết, hãy thông báo cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật trong tổ chức của bạn để ngăn sự cố tái diễn.

Khi cố gắng đăng nhập, tôi nhận được thông báo lỗi có chứa cụm từ sau: Không thể đăng nhập vì tạm thời không sẵn dùng máy chủ.

Bạn có thể đã cài đặt phiên bản Cũ hơn của Trình trợ giúp Đăng nhập dịch vụ trực tuyến của Microsoft. Gỡ cài đặt Trình trợ giúp Đăng nhập Dịch vụ Trực tuyến của Microsoft, rồi cài đặt lại từ cổng thông tin Microsoft 365 tại http://portal.office.com/.

Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem phần sau, Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Tôi nhận được thông báo lỗi này khi cố gắng đăng nhập:

Sự cố yêu cầu có chứng chỉ cá nhân để đăng nhập

Nếu địa chỉ đăng nhập của bạn gần đây đã thay đổi, bạn có thể cần xóa dữ liệu đăng nhập cũ của mình. Chạy trình hướng dẫn Sửa lỗi tự động trong bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft 2698626.

Tôi nhận được thông báo lỗi này khi cố gắng đăng nhập:

Tên người dùng, mật khẩu hoặc tên miền dường như không chính xác

Địa chỉ ký của người dùng có thể đã thay đổi gần đây. Yêu cầu người dùng cài đặt lại Trình trợ giúp Đăng nhập Dịch vụ Trực tuyến từ Cổng thông tin Microsoft 365 tại http://portal.office.com/, rồi thử đăng nhập lại

Đầu trang

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

Khi bạn liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức về sự cố đăng nhập của bạn, hãy cung cấp cho họ các thông tin sau:

  1. Mô tả chi tiết các bước dẫn đến lỗi và nội dung chính xác của thông báo lỗi.

  2. Nối kết đến thông tin bổ sung sau đây dành cho người quản trị: Khắc phục sự cố Skype for Business Online.

Thu thập nhật ký lỗi nếu bộ phận hỗ trợ kỹ thuật yêu cầu làm như vậy

Nhật ký lỗi là một bản ghi về những gì xảy ra khi máy tính gặp phải sự cố. Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn có thể yêu cầu bạn cung cấp nhật ký lỗi để giúp phân tích các sự cố đăng nhập hoặc các vấn đề khác trong Microsoft Lync 2010 hoặc Windows.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một hoặc nhiều loại nhật ký sau đây:

  • Tệp nhật ký Lync hoặc Windows Nhật ký Sự kiện. Để biết chi tiết , hãy xem Đặt tùy chọn Ghi nhật ký.

  • Bộ công cụ Hỗ trợ Chẩn đoán và Ghi nhật ký Dịch vụ Trực tuyến Microsoft (MOSDAL). Để biết chi tiết, hãy xem Sử dụng Bộ công cụ Hỗ trợ MOSDAL.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×