Nếu bạn nhận được thông báo cho biết Không có quyền truy nhập bảng tạm khi bạn tìm cách sao chép hoặc dán, có khả năng trình duyệt của bạn đang chặn các site truy nhập vào bảng tạm, còn được gọi là chức năng Cắt-Sao chép-Dán (CCP). 

Bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để cho phép truy nhập bảng tạm toàn cầu cho tất cả các site hoặc chỉ cho phép truy nhập dành riêng cho site cho các ứng dụng Office.com.

Cho phép truy nhập toàn cầu 

  1. Mở trình duyệt Chrome Cài đặt.

  2. Chọn Bảo mật & quyền > site Cài đặt > quyền của > tạm.

  3. Chọn Cho phép

Truy cập CCP của Trình duyệt Chrome

Cho phép truy nhập dành riêng cho miền

Hành động này là không cần thiết nếu bạn đã bật quyền truy nhập toàn cầu vào bảng tạm của mình.

  1. Đi tới thiết đặt trình duyệt cho bảng tạm (chrome://settings/content/clipboard).

  2. Trong Được phép xem bảng tạm, hãy đảm bảo tên miền Office.com được liệt kê. 

Cho phép truy nhập bảng tạm dành riêng cho miền

Bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để cho phép truy nhập bảng tạm toàn cầu cho tất cả các site hoặc chỉ cho phép truy nhập dành riêng cho site đối với các ứng dụng Office.com. 

Cho phép truy nhập toàn cầu 

  1. Chọn biểu tượng khóa trong thanh địa chỉ.

  2. Thay đổi thiết đặt Quyền cho site này > Bảng tạm thành Cho phép.

Truy nhập Bảng tạm Edge Cài đặt

Cho phép truy nhập dành riêng cho miền

Hành động này là không cần thiết nếu bạn đã bật quyền truy nhập toàn cầu vào bảng tạm của mình.

  1. Chuyển đến edge://settings/content/clipboard trong Microsoft Edge. Bạn có thể cần chọn Cookie và quyền của trang > Tạm.

  2. Kiểm tra để đảm Office.com được liệt kê bên dưới Cho phép.

Cài đặt truy nhập dành riêng cho site

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×