Khắc phục sự cố bỏ phiếu trong GroupMe

Khi tạo cuộc thăm dò ý kiến, hãy nhớ những điều sau đây: 

  • Có tối đa 10 tùy chọn bỏ phiếu cho mỗi cuộc bỏ phiếu.

  • Tiêu đề cuộc bỏ phiếu và mỗi tùy chọn bỏ phiếu có tối đa 160 ký tự.

  • Ngày kết thúc phải trong vòng hai tuần tiếp theo (tối đa hôm nay + 14 ngày).

  • Bạn có thể có tới 50 cuộc thăm dò ý kiến hiện hoạt cho mỗi cuộc trò chuyện nhóm.

  • Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể tạo cuộc thăm dò ý kiến, nhưng chỉ người tạo cuộc thăm dò ý kiến mới có thể kết thúc cuộc thăm dò ý kiến.

Nếu bạn gặp sự cố khi tạo cuộc thăm dò ý kiến, thì có thể là do: 

  • Có quá nhiều cuộc thăm dò ý kiến đang hoạt động trong nhóm.

  • Có sự cố với tiêu đề cuộc bỏ phiếu, tùy chọn bỏ phiếu hoặc ngày kết thúc.

  • Đã xảy ra sự cố với máy chủ. Nếu điều này xảy ra, vui lòng thử lại sau.

Tìm hiểu thêm về cách thêm cuộc thăm dò ý kiến vào cuộc trò chuyện.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×