Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo lỗi khi cố gắng chạy Microsoft AutoUpdate (MAU) có thể là do tệp người trợ giúp bị thiếu hoặc đặt quyền không chính xác.

Kiểm tra quyền và chủ sở hữu

Để điều tra lỗi này, hãy làm theo các bước dưới đây:  

Bước 1. Kiểm tra quyền và chủ sở hữu - Công cụ Người trợ giúp Đặc quyền

 1. Mở Terminal và chạy lệnh này:

  ls -al /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.autoupdate.helper 
 2. Trong đầu ra, chẳng hạn như ví dụ sau đây, hãy tìm quyền được đặt thành -rwxr-xr-x , theo sau là bánh xe gốc là chủ sở hữu.

  -rwxr-xr-x 1 root wheel 326176 May 25 07:31 /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.autoupdate.helper
  

   Nếu bạn không thấy các quyền này, hãy cài đặt phiên bản mới nhất của AutoUpdate bên dưới.

Bước 2. Kiểm tra quyền và chủ sở hữu - Khởi chạy Daemons

 1. Trong Terminal, chạy lệnh này:

  ls -al /Library/LaunchDaemons/com.microsoft.autoupdate.helper.plist 
 2. Trong đầu ra, chẳng hạn như ví dụ sau đây, hãy tìm quyền được đặt thành -rw-r--r-- theo sau là bánh xe gốc với tư cách là chủ sở hữu.

  -rw-r--r-- 1 root wheel 326176 May 25 07:31 /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.autoupdate.helper

   Nếu bạn không thấy các quyền này, hãy cài đặt phiên bản mới nhất của AutoUpdate bên dưới.

Thiếu tệp hoặc kết quả không chính xác? Cài đặt phiên bản Mới nhất của AutoUpdate

Nếu một trong hai tệp được đề cập bị thiếu hoặc bạn không thấy kết quả chính xác như được mô tả ở đây, hãy làm như sau:  

 1. Bấm vào liên kết bên dưới để tải xuống chương trình cài đặt cho phiên bản AutoUpdate mới nhất. 
  Tải về

 2. Chạy gói chương trình cài đặt đã tải xuống. 

Lưu ý: Nếu thiết bị của bạn do tổ chức của bạn quản lý và bạn không có quyền cài đặt phần mềm, hãy liên hệ với Bộ phận trợ giúp hoặc người quản trị CNTT của bạn. 

Cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×