Thư thoại của bạn được lưu trong cả hai Lync và Outlook. Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra thư Lync chọn một trong các tùy chọn để quản lý thư của mình. Khi bạn có thư thoại mới, biểu tượng Thư thoại sẽ hiển thị số lượng thư.

Để kiểm tra thư thoại của bạn:

  1. Hãy gõ nhẹ biểu tượng Thư thoại ở trên cùng của màn hình. Thao tác này sẽ mở một dạng xem mới trên thiết bị của bạn.

  2. Tìm thư mà bạn muốn nghe rồi gõ nhẹ biểu tượng Phát để nghe thư.

  3. Để thoát thư thoại, hãy nhấn nút Quay lại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×