Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vì Yammer mạng riêng chỉ cho tổ chức của bạn, nó được thiết kế sao cho đồng nghiệp có thể theo dõi những người cung cấp thông tin nhằm giúp họ làm việc của họ. Điều này có nghĩa là bạn không thể chặn các đồng nghiệp từ theo dõi bạn trong Yammer. Tuy nhiên, có là một số cách mà bạn có thể hạn chế ai xem thư của bạn:

  • Gửi thư riêng chỉ cho những người dùng mà bạn muốn liên lạc với.

  • Tạo một nhóm riêng tư và mời chỉ những người mà bạn muốn tương tác.

  • Tạo một mạng bên ngoài và hạn chế thư mời cho người quản trị chỉ.  Lưu ý rằng này áp dụng chỉ khi mạng của bạn cho phép cho mạng bên ngoài.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×