Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Kiểm tra chính tả trong OneNote for Windows 10

Kiểm tra chính tả khi bạn nhập

OneNote for Windows 10 trên máy tính tự động kiểm tra và đánh dấu các lỗi chính tả có thể có bằng đường gợn sóng màu đỏ:

Lỗi chính tả được đánh dấu bằng đường gợn sóng màu đỏ

Bấm chuột phải vào từ được gạch dưới và từ tùy chọn kiểm lỗi, chọn một từ được đề xuất, thêm từ của bạn vào từ điển hoặc bỏ qua lỗi.

Nếu bạn muốn ẩn lỗi chính tả khi làm việc, hãy chọn Thiết đặt và Nút Cài đặt và xem thêm > Tùychọn > Kiểm lỗi và thay đổi nút bật tắt để ẩn các lỗi chính tả.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng bạn không thể kiểm tra toàn bộ phần hoặc trang để biết lỗi chính tả. Bạn chỉ có thể kiểm tra lỗi chính tả mỗi lần một lỗi khi chúng xuất hiện với đường gợn sóng màu đỏ.

Kiểm tra chính tả bằng ngôn ngữ khác

Nếu bạn tạo ghi chú chứa văn bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bạn có thể kiểm tra chính tả trong mỗi ngôn ngữ.

  1. Bấm chuột phải hoặc nhấn và giữ từ sai chính tả.

  2. Bấm hoặc nhấn vào mũi tên bên cạnh Kiểm lỗi.

  3. Bấm hoặc nhấn vào Đặt Ngôn ngữ.

    Văn bản tiếng Pháp được chọn hiển thị menu ngữ cảnh về cách đặt ngôn ngữ.

  4. Trong Ngăn mở ra, chọn hoặc tìm kiếm ngôn ngữ bạn muốn kiểm lỗi.

Lưu ý: Nếu bạn chưa cài đặt công cụ kiểm lỗi, bạn có thể nhận được cảnh báo khi chọn ngôn ngữ lần đầu. Làm theo lời nhắc trong thư để thêm ngôn ngữ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×