Trước tiên, bạn cần xóa thư: gõ nhẹ vào email hoặc đánh dấu nhiều email, sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng thùng rác . Điều này sẽ gửi chúng đến thư mục thùng rác .

Để truy nhập vào thư mục thùng rác , từ dạng xem thư sẽ gõ nhẹ vào tài khoản (3 dòng), sau đó gõ nhẹ vào thư mục thùng rác .

Xóa bỏ hoặc đánh dấu nhiều và xóa bỏ email từ đây để xóa vĩnh viễn chúng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×