Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể tìm thấy cài đặt về quyền riêng tư của mình trong Cài đặt > Tuỳ chọn >Đặt Quyền riêng tư.

Các cài đặt về quyền riêng tư này sẽ áp dụng cho tất cả các ứng dụng Microsoft 365 của bạn nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft 365 Outlook.com của mình. Nếu bạn hoặc người quản trị của bạn đã đặt cấu hình cài đặt quyền riêng tư trong một ứng dụng Microsoft 365 khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng các cài đặt tương tự này đã được áp dụng khi bạn mở Outlook dành cho thiết bị di động.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Gmail, Yahoo, IMAP, POP3, cài đặt quyền riêng tư của bạn sẽ chỉ áp dụng cho ứng dụng và thiết bị mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản tại chỗ hoặc tài khoản GCC, thiết đặt quyền riêng tư sẽ không khả dụng.

Nếu tài khoản chính trong Cài đặt quyền riêng tư của bạn là tài khoản doanh nghiệp Microsoft 365 và tổ chức của bạn cho phép bạn sử dụng các dịch vụ được kết nối tùy chọn, bạn có thể quyết định xem bạn có muốn sử dụng các dịch vụ được hỗ trợ bởi nền tảng điện toán đám mây này hay không. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ này trên Outlook dành cho thiết bị di động, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Để biết thêm thông tin về các Trải nghiệm được Kết nối tùy chọn này trong Microsoft 365, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Nếu tài khoản chính trong Cài đặt quyền riêng tư của bạn là tài khoản Outlook.com, Gmail, Yahoo, IMAP hoặc POP3, bạn có thể chọn tắt các dịch vụ tải xuống hoặc phân tích nội dung trong Microsoft 365. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ này trên Outlook dành cho thiết bị di động, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Để biết thêm thông tin về Trải nghiệm được Kết nối trong Microsoft 365, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn cũng có tùy chọn tắt dữ liệu chẩn đoán tùy chọn. Để biết thêm thông tin về dữ liệu chẩn đoán trong Microsoft 365, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Nếu bạn dưới tuổi thành niên và đang sử dụng tài khoản Outlook.com, dữ liệu chẩn đoán tùy chọn của bạn sẽ được đặt thành tắt, tìm hiểu thêm về quyền riêng tư đối với trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình.  

Bạn có thể tìm thấy cài đặt về quyền riêng tư của mình trong Cài đặt > quyền > quyền riêng tư và dữ liệu >cài đặt Quyền riêng tư

Cài đặt quyền riêng tư của bạn chỉ áp dụng cho ứng dụng và thiết bị mà bạn đang sử dụng.  

Nếu tài khoản chính trong Outlook for Windows mới là tài khoản microsoft 365 enterprise và tổ chức của bạn cho phép bạn sử dụng các dịch vụ được kết nối tùy chọn, bạn có thể quyết định xem bạn có muốn sử dụng các dịch vụ được hỗ trợ bởi đám mây này hay không.  

Để biết thêm thông tin về các Trải nghiệm được Kết nối tùy chọn này trong Microsoft 365, hãy tìm hiểu thêm tại đây

Nếu tài khoản chính trong Outlook for Windows mới là tài khoản Outlook.com, Gmail, Yahoo, iCloud hoặc IMAP, bạn có thể chọn tắt các dịch vụ tải xuống hoặc phân tích nội dung trong Microsoft 365.  

Để biết thêm thông tin về Trải nghiệm được Kết nối trong Microsoft 365, hãy tìm hiểu thêm tại đây

Bạn cũng có tùy chọn tắt dữ liệu chẩn đoán tùy chọn. Để biết thêm thông tin về dữ liệu chẩn đoán trong Microsoft 365, hãy tìm hiểu thêm tại đây

Lưu ý:  Trong tương lai, bạn sẽ có thể áp dụng các cài đặt về quyền riêng tư này cho tất cả các ứng dụng Microsoft 365 của mình, khi sử dụng tài khoản Microsoft 365 hoặc Outlook.com của mình. Bài viết này sẽ được cập nhật khi tính năng này sẵn dùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×