Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể tìm thấy cài đặt về quyền riêng tư của mình trong Cài đặt > Tuỳ chọn >Đặt Quyền riêng tư.

Các cài đặt về quyền riêng tư này sẽ áp dụng cho tất cả các ứng dụng Microsoft 365 của bạn nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft 365 Outlook.com của mình. Nếu bạn hoặc người quản trị của bạn đã đặt cấu hình cài đặt quyền riêng tư trong một ứng dụng Microsoft 365 khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng các cài đặt tương tự này đã được áp dụng khi bạn mở Outlook dành cho thiết bị di động.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Gmail, Yahoo, IMAP, POP3, cài đặt quyền riêng tư của bạn sẽ chỉ áp dụng cho ứng dụng và thiết bị mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản tại chỗ hoặc tài khoản GCC, thiết đặt quyền riêng tư sẽ không khả dụng.

Nếu tài khoản chính trong Cài đặt quyền riêng tư của bạn là tài khoản doanh nghiệp Microsoft 365 và tổ chức của bạn cho phép bạn sử dụng các dịch vụ được kết nối tùy chọn, bạn có thể quyết định xem bạn có muốn sử dụng các dịch vụ được hỗ trợ bởi nền tảng điện toán đám mây này hay không. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ này trên Outlook dành cho thiết bị di động, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Để biết thêm thông tin về các Trải nghiệm được Kết nối tùy chọn này trong Microsoft 365, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Nếu tài khoản chính trong Cài đặt quyền riêng tư của bạn là tài khoản Outlook.com, Gmail, Yahoo, IMAP hoặc POP3, bạn có thể chọn tắt các dịch vụ tải xuống hoặc phân tích nội dung trong Microsoft 365. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ này trên Outlook dành cho thiết bị di động, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Để biết thêm thông tin về Trải nghiệm được Kết nối trong Microsoft 365, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn cũng có tùy chọn tắt dữ liệu chẩn đoán tùy chọn. Để biết thêm thông tin về dữ liệu chẩn đoán trong Microsoft 365, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Nếu bạn dưới tuổi thành niên và đang sử dụng tài khoản Outlook.com, dữ liệu chẩn đoán tùy chọn của bạn sẽ được đặt thành tắt, tìm hiểu thêm về quyền riêng tư đối với trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×