Làm thế nào để đăng nhập vào GroupMe id Apple của tôi?

Bạn có thể sử dụng APPLE ID của mình để tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào GroupMe.

 1. Mở GroupMe.

 2. Chọn Đăng nhập bằng Apple ở màn hình đăng nhập.

  • Nếu bạn muốn tạo một tài khoản mới bằng ID Apple của mình, hãy chọn Đăng ký ngay hôm nay, sau đó chọn Tiếp tục với Apple.

 3. Nếu đang sử dụng thiết bị chạy iOS, bạn sẽ xác nhận thông tin chi tiết của mình và chọn Tiếp tục.

  • Nếu bạn đang truy cập GroupMe web, bạn sẽ được chuyển hướng đến Apple để tiếp tục đăng nhập hoặc thiết lập tài khoản.

 4. Chọn xem bạn có muốn chia sẻ email của mình hay không và chọn Tiếp tục.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn không chia sẻ email của mình, email đó sẽ xuất hiện GroupMe dưới dạng @privaterelay.appleid.com. Bạn có thể chọn chia sẻ email sau trong hồ sơ của mình.

 5. Đặt mật khẩu, rồi chọn Tạo tài khoản.

 6. Chọn xem bạn muốn sử dụng số điện thoại của thiết bị hiện tại hay xác minh một số điện thoại khác.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể liên kết một tài khoản với số di động.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×