Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đang chạy iOS 12 hoặc bên dưới, hãy đi đến thiết đặt ứng dụng. Bên dưới tùy chọn mà bạn sẽ nhìn thấy một nút bật tắt diện mạo tối .

Nếu bạn đang chạy iOS 13 trở lên, theo mặc định Outlook for iOS trên phiên bản 4.5.0 hoặc cao hơn sẽ phản hồi các thiết đặt chế độ tối của iOS. Nếu bạn muốn thay đổi điều này, hãy đi tới cài đặt ứng dụng > diện mạo, rồi   chọn tùy chọn ánh sáng hoặc tối

Để tôn trọng thiết đặt chế độ tối của hệ thống iOS, chọn hệ thống mặc định. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sử dụng chế độ tối trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×