Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thiết đặt S/MIME dành riêng cho tài khoản. Màn hình thiết đặt là nơi bật S/MIME.

Bật bật S/MIME cho phép các tùy chọn ký, mã hóa và ký + mã hóa hiển thị trong cửa sổ soạn thảo. 

Để bật S/MIME:

  1. Trong Outlook, nhấn vào Kiểm soát tài khoản ở trên cùng bên trái, rồi chọn nút Cài đặt gần dưới cùng bên trái.

  2. Nhấn vào tài khoản cụ thể mà bạn muốn bật S/MIME.

  3. Nhấn Bảo mật và bạn sẽ tìm thấy nút bật tắt để bật S/MIME cho tài khoản đó.

    Màn hình bảo mật trong Outlook dành cho thiết bị di động, hiển thị đã bật S/MIME và các tùy chọn Đã ký và Mã hóa sẵn dùng.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn Bảo mật cho tài khoản của mình thì có thể loại tài khoản hoặc nhà cung cấp email đó không hỗ trợ S/MIME.

Tìm hiểu thêm

Trợ giúp và học tập về bảo mật của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×